Nominácia na CJB trvá

Nominácia na Cenu Jozefa Búdu trvá do konca januára 2019. Ocenenie za roky 2017 – 2018 sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete posielať na mejlovú adresu redakcia(at)biblica.sk alebo poštou na adresu Redakcie StBiSl (Banská 28, 976 32  Badín).

Tento obsah bol zaradený v Cena Jozefa Búdu. Zálohujte si trvalý odkaz.