2. Bibliografický a citačný štýl (BCŠ)

Bibliografický a citačný štýl (18.3)  [.pdf]