2. Prednášky

1. 2006-09-14

Peter Dubovský, Obliehanie Jeruzalema z pohľadu Neo-Asýrskych dokumentov

2. 2007-09-11

Blažej Štrba, Uvedenie Jozueho do úradu vodcu

3. 2008-11-19

František Trstenský, Zmluva v krajine Moab

4. 2008-11-19

Jozef Tiňo, Kto napísal Knihy kroník?

5. 2009-06-07

Jozef Jančovič, Zmluva v Ex 32 -34, tajomstvo milosrdenstva

6. 2015-01-09

Jaroslav Brož, Problematiky prekladu textu a komentára Listu Hebrejom