Kontakty

Blažej Štrba

blazejstrba@gmail.com
mobil: +421 907 580 349

Jozef Jančovič

jancovic@frcth.uniba.sk

Martina Korytiaková

redakcia@biblica.sk