Redakcia StBiSl začína s tradíciou udeľovania Ceny Jozefa Búdu

Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca udelí po prvýkrát už v tomto roku cenu Jozefa Búdu. Historicky prvé ocenenie tohto druhu získa najlepšia prednáška, ktorá odznela počas Konferencie Žalmy 2012 v Badíne (13. – 14. 9. 2012). Túto informáciu oznámil v záverečnom dni konferencie Žalmy 2012 v Badíne jej organizátor a zároveň šéfredaktor StBiSl Blažej Štrba.

Ide o prvý krok, ktorým redakcia StBiSl plánuje do budúcnosti začať s tradíciou oceňovania najlepších príspevkov v biblickom časopise StBiSl. Cena nesie pomenovanie podľa Jozefa Búdu – jednej z veľkých osobností slovenskej biblistiky. V tomto roku uplynie presne 70. rokov od menovania tohto biblistu na profesora Starého zákona Rímskokatolíckej Cyrilometodskej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1942).  Životopis tejto osobnosti na biblickom poli bol verejnosti predstavený 16. apríla 2012 počas jednej z prednášok v cykle Slovom Žalmu k Jubileu (http://xaver.sk/na-stiahnutie-slovom-zalmu-k-jubileu-ii), ktorú organizuje už druhý rok Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne v spolupráci s Katedrou biblických vied pri RKCMBF UK v Bratislave.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.