StBiSl 15/2 (2023) – dostupné online

Obsah nového online čísla StBiSl 15/2 (2023):

StBiSl 15/2 (2023)
  • TOV, Emanuel: Písanie úvodu k textovej kritike hebrejskej Biblie. Moderný prístup [v angličtine]
  • MÁTIKOVÁ, Anna: „Môj milý vyniká medzi desaťtisícmi.“ Intertextuálna analýza Pies 5,9 a Nár 4,1-10 [v angličtine]
  • KORYTIAKOVÁ, Martina: Dva stany. Interpretácia priestorov Judity a Holofernesa a ich funkcie v Knihe Judita [v angličtine]
  • MAREČEK, Petr: Pavlovo velké písmo v Gal 6,11 [v češtine]
  • PANCZOVÁ, Helena: Niekoľko kritických poznámok k metodike nového prekladu Biblie do slovenčiny

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a kompletné znenie celého čísla nájdete tu. Objednávky na časopis v tlačenej podobe zasielajte na kniznica(at)frcth.uniba.sk.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.