3. Kontakty – Impressum

3.     Kontakty (2019 – 2023)

Vydavateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26
814 58  BRATISLAVA 1 (Slovakia)
IČO 0039786510
kniznica(at)frcth.uniba.sk

Vedecká rada (2019 – 2023): Georg BRAULIK, OSB (Wien, AT) – Peter DUBOVSKÝ, SJ (Roma, IT) – Pavol FARKAŠ (Nitra, SK) – Massimo GRILLI (Roma, IT) – Leslie HOPPE, OFM (Chicago, USA) – Emanuel TOV (Jerusalem, IL, 2020 – 2023) – František TRSTENSKÝ (Spišské Podhradie, SK)

Redakcia
Redakcia Studia Biblica Slovaca
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
redakcia(at)biblica.sk
www.biblica.sk

Ostatné kontakty
Blažej Štrba

šéfredaktor
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
tel.: (+421) 48 472 50 37
blazejstrba(at)gmail.com

Jozef Jančovič
zástupca šéfredaktora
Sochorova 3
851 10  BRATISLAVA (Slovakia)
jozef.jancovic(at)frcth.uniba.sk

Július Pavelčík
redaktor pre recenzie
Email: pavelcik(at)tf.jcu.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, (Česká Republika)

Martina Korytiaková
výkonná redaktorka

BREZNO (Slovakia)

korytiakovamartina(at)gmail.com

redakcia(at)biblica.sk

Redakčná rada (2019 – 2023): Jaroslav Brož (Praha, CZ) – Jeremy Corley (Dublin, IE) – Juraj Feník (Košice, SK) – Peter Juhás (Göttingen, DE) – Branislav Kľuska (Ružomberok, SK) – Róbert Lapko (Košice, SK) – Libor Marek (Detroit, USA) – Helena Panczová (Bratislava, SK) – Petr Pokorný (Praha, CZ, + 2020) – Jaroslav Rindoš, SJ (Prešov, SK) – Milan Sova (Bratislava, SK) – Fides Iveta Strenková, CJ (Prešov, SK) – Jozef Tiňo (Bratislava, SK) – Miroslav Varšo (Košice, SK)  – Ian Young (Sydney, AU)  (2019 – 2023) a redaktori ex offo.

ISSN 1338-0141 • e-ISSN 2644-4879