3. Kontakty – Impressum

3.     Kontakty (2014 – 2018)

Vydavateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26
814 58  BRATISLAVA 1 (Slovakia)
IČO 0039786510
kniznica(at)frcth.uniba.sk

Vedecká rada: Reimund Bieringer (Leuven, B) – Georg Braulik OSB (Wien, A) – Peter Dubovský SJ (Rome, I) – Pavol Farkaš (Nitra, SK) – Massimo Grilli (Roma, I) – Leslie Hoppe OFM (Chicago, USA)

Redakcia
Redakcia Studia Biblica Slovaca
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
redakcia(at)biblica.sk
www.biblica.sk

Ostatné kontakty
Blažej Štrba

šéfredaktor
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
tel.: (+421) 48 472 50 37
blazejstrba(at)xaver.sk

Jozef Jančovič
zástupca šéfredaktora
Sochorova 3
851 10  BRATISLAVA (Slovakia)
jozef.jancovic(at)frcth.uniba.sk

František Trstenský
redaktor pre recenzie
Teologický inštitút
Spišská Kapitula 6
053 04  SPIŠSKÉ PODHRADIE (Slovakia)
f.trstensky(at)gmail.com

Martina Korytiaková
výkonná redaktorka
korytiakovamartina(at)gmail.com
redakcia(at)biblica.sk

Redakčná rada: Jaroslav Brož (Prague, CZ) – Juraj Feník (Drienov, SK) – Sr. Júlia Daniela Iskrová (Ružomberok, SK) – Róbert Jáger (Košice, SK) – Jozef Jančovič (Bratislava, SK) – Peter Juhás (Münster, D) – Branislav Kľuska (Ružomberok, SK) – Róbert Lapko (Košice, SK) – Libor Marek (Detroit, USA) – Jaroslav Rindoš SJ (Bratislava, SK) – Milan Sova (Bratislava, SK) – Jozef Tiňo (Bratislava, SK) – František Trstenský (Spišské Podhradie, SK) – Sr. Gabriela Ivana Vlková (Olomouc, CZ)