3. Kontakty – Impressum

Studia Biblica Slovaca
ISSN 1338-0141 • e-ISSN 2644-4879

REDAKČNÁ RADA (2019 – 2023)
Vedecké kolégium
Georg Braulik, OSB (Viedeň, AU)
Núria Calduch-Benages (2022 – 2025, Roma, IT)
Pavol Farkaš (Bratislava, SK)
Leslie Hoppe, OFM (2022 – 2024, Chicago, USA)
František Trstenský (2019 – 2023, Košice, SK)
Šéfredaktor
Blažej Štrba
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
Blazej.Strba(at)frcth.uniba.sk
Výkonná redaktorka
Martina Korytiaková
redakcia(at)biblica.sk
Redakčná rada
František Ábel
Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko

Jaroslav Brož
Katolícka teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Jeremy Corley
Pápežská univerzita sv. Patrika, Maynooth, Írsko

Peter Dubovský, SJ
Pápežský biblický inštitút, Rím, Taliansko

Juraj Feník
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Jozef Jančovič, zástupca šéfredaktora, jozef.jancovic(at)frcth.uniba.sk
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko

Peter Juhás
Inštitút pre textový výskum Nového zákona, Münster, Nemecko

Branislav Kľuska
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Róbert Lapko
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Adam Mackerle
Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Libor Marek
Sacred Heart Major Seminary, Detroit, USA

Helena Panczová
Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Július Pavelčík, redaktor pre recenzie pavelcik(at)tf.jcu.cz
Teologická fakulta, Juhočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Jaroslav Rindoš, SJ
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko

Milan Sova
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko

Jozef Tiňo
Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Emanuel Tov
Fakulta humanitných vied, Hebrejská univerzita v Jeruzaleme, Izrael

Miroslav Varšo
Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, Slovensko

Ian Young
Fakulta humanitných a sociálnych vied, Univerzita v Sydney, Austrália

VYDAVATEĽ
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 BRATISLAVA 1, Slovakia
kniznica(at)frcth.uniba.sk
IČO 0039786510

REDAKCIA
Redakcia Studia Biblica Slovaca
Banská 28, 976 32  BADÍN, Slovakia
redakcia(at)biblica.sk
www.biblica.sk