3. Kontakty – Impressum

3.     Kontakty (2019 – 2023)

Vydavateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26
814 58  BRATISLAVA 1 (Slovakia)
IČO 0039786510
kniznica(at)frcth.uniba.sk

Vedecká rada (2019 – 2023): Georg Braulik OSB (Wien, AT) – Peter Dubovský SJ (Rome, IT) – Pavol Farkaš (Nitra, SK) – Massimo Grilli (Roma, IT) – Leslie Hoppe OFM (Chicago, US) – František Trstenský (Spišské Podhradie, SK)

Redakcia
Redakcia Studia Biblica Slovaca
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
redakcia(at)biblica.sk
www.biblica.sk

Ostatné kontakty
Blažej Štrba

šéfredaktor
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
tel.: (+421) 48 472 50 37
blazejstrba(at)gmail.com

Jozef Jančovič
zástupca šéfredaktora
Sochorova 3
851 10  BRATISLAVA (Slovakia)
jozef.jancovic(at)frcth.uniba.sk

Július Pavelčík
redaktor pre recenzie
Email:
České Budějovice, CZ

Martina Korytiaková
výkonná redaktorka
korytiakovamartina(at)gmail.com
redakcia(at)biblica.sk

Redakčná rada (2019 – 2023): Jaroslav BROŽ (Praha, CZ) – Jeremy CORLEY (Dublin, IE) – Juraj FENÍK (Košice, SK) – Peter JUHÁS (Göttingen, DE) – Branislav KĽUSKA (Ružomberok, SK) – Róbert LAPKO (Košice, SK) – Libor MAREK (Detroit, US) – Helena PANCZOVÁ (Bratislava, SK) – Július PAVELČÍK (České Budějovice, CZ) – Petr POKORNÝ (Praha, CZ) – Jaroslav RINDOŠ (Prešov, SK) – Milan SOVA (Bratislava, SK) – Fides Iveta STRENKOVÁ CJ (Prešov, SK) – Jozef TIŇO (Bratislava, SK) – Miroslav VARŠO (Košice, SK) – Ian YOUNG (Sydney, AU).

ISSN 1338-0141 • e-ISSN 2644-4879