1. Konferencie

Exodus  (2010)

Moderný komentár k starovekej knihe (10. – 11. 9. 2010)

Žalmy / Psalms  (2012)

Z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie (13. – 14. 9. 2012)

Proroci  (2019)

Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov (13. – 15. 12. 2019)