Výzva k aktívnej účasti

Na konferencii Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov sú vítané príspevky z biblistiky a biblickej typológie s vnútrobiblickou interpretáciou týkajúce sa najmä postáv Jozue, Samuel, Eliáš a Elizeus, ale aj iných prorockých postáv (napr. Achija, Debora, Gád, Chulda…) z Joz–2Kr.

Hlavným jazykom konferencie bude angličtina, ale príspevok môže byť aj v češtine, nemčine, slovenčine a taliančine. Dĺžka príspevku môže trvať maximálne 20 min.

K aktívnej účasti sú vrelo pozvaní nielen biblisti a univerzitní prednášatelia, ale aj doktorandi z biblicko-teologickým zameraním.

Prezentované prednášky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Prihlásenie témy príspevku