Medzinárodná konferencia “Jesus and the Pharisees”

Pápežský biblický inštitút v Ríme usporadúva v dňoch 7. – 9. mája 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom Ježiš a farizeji. Registrácia účastníkov je nutná a bude možná od 28. januára 2019. Súčaťou programu je aj audiencia registrovanýc účastníkov konferencie u pápeža Františka. Viac informácii na https://www.jesusandthepharisees.org/

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.