Sprievodný program

Súčasťou medzinárodnej konferencie je nasledovný sprievodný kultúrny program:

VÝSTAVA IKON (14. decembra 2019)

V sobotu 14. decembra 2019 o 19:00 hod. sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne bude konať

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DOČASNEJ EXPOZÍCIE IKON

Spolu bude vystavených jedenásť vzácnych historických exemplárov ikon s biblickou tématikou prorokov, zapožičaných zo súkromnej zbierky a galérie pána Milana Urbaníka. Slávnostnému odhaleniu ikon bude predchádzať stručná audio-vizuálna prednáška, počas ktorej PhD. Jozef Matula, PhD. publiku predstaví vystavené ikony a vysvetlí ich význam. Počas prednášky zaznie hudba v podaní flautistky Mgr. art. Kataríny Turčinovej.

Slávnostné otvorenie výstavy ikon je organizované tak pre účastníkov medzinárodnej konferencie, prednášateľov i poslucháčov, ako aj pre verejnosť. Vstup pre verejnosť je voľný.

Po otvorení bude výstava ikon prístupná verejnosti až do 20. januára 2020.

PREHLIADKA HRADU SLOVENSKÁ ĽUPČA A MESTA BANSKÁ BYSTRICA (15. decembra 2019)

Zdroj: www.mybistrica.sme.sk

V nedeľu v doobedňajších hodinách je pre účastníkov medzinárodnej konferencie, prednášateľov i poslucháčov, plánovaná prehliadka stredovekého hradu Slovenská Ľupča.

Následne je možné absolvovať krátku prehliadku mesta Banská Bystrica s kvalifikovaným sprievodcom a zažiť atmosféru predvianočných trhov v meste.