Objednávky a dostupnosť

Objednávky je možné zaslať formou mejlu na adresu kniznica@frcth.uniba.sk.

V texte objednávky je potrebné špecifikovať:

  • požadované číslo/čísla časopisu StBiSl alebo ročenky Studia Biblica Slovaca,
  • počet kusov,
  • záujem o predplatné časopisu StBiSl (na rok; do odvolania; bez záujmu o predplatné) a
  • korešpondenčnú adresu objednávateľa (meno, priezvisko, ulica, číslo, PSČ, mesto).

Zakúpenie čísel časopisu StBiSl je možné aj na týchto miestach:

  1. Knižnica RKCMBF UK v Bratislave,
  2. Knižnica Kňazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne a
  3. v internetovom kníhkupectve Martinus.sk.