Supplementum

Edícia Studia Biblica Slovaca – Supplementum publikuje výskumné práce z biblistiky.

Poslušný v Getsemani

Mejida, Timothy: Obedient in Gethsemane. Narrative-critical reading of Mt 26:36-46 (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 6), Bratislava: Comenius University, 2022. 302 p. ISBN 978-80-223-5462-2 – nové


Štrba, Blažej – Varšo, Miroslav (ed.): Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi , OSB (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 5), Bratislava: RKCMBF UK, 2021. 268 s. ISBN 978-80-223-5233-8


Strenková, Iveta: Devastata è Ninive! Studio esegetico di Na 3,1-7 alla luce del suo contesto storico-letterario (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 4), Bratislava: RKCMBF UK, 2020. 383 s. ISBN 978-80-223-5050-1


Štrba, Blažej (ed.): Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 3), Bratislava: RKCMBF UK, 2018. 328 s. ISBN 978-80-88696-75-9


Panczová, Helena: Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 2), Bratislava: RKCMBF UK, 2018. 142 s. ISBN 978-80-223-4596-5


Štrba, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989  2013). Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989 – 2013) (Studia Biblica Slovaca – Supplementum), Badín: Vlastným nákladom, 2014. 390 s. ISBN 978-80-971792-7-4