Proroci (2019)

Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov

13. – 15. december 2019, Badín (Slovakia)

Logo konferencie

Hlavní prednášatelia:

Jeremy Corley (Maynooth, IE)

Peter Dubovský (Rome, IT)

Emanuel Tov (Jerusalem, IL)

Základné informácie o konferencii

Plagát

Výzva k aktívnej účasti

Prihlásenie témy príspevku

Registrácia účastníkov (začína 1. septembra 2019)

Program konferencie

Ubytovanie počas konferencie

Ako môžete pomôcť?

Kontakty