Emócie v Biblii

Čas Adventu a Vianoc sa nám spája najmä s nádejou a emóciou radosti. Biblia svedčí okrem radosti aj o mnohých iných emóciách. Prvotné preskúmanie fenoménu emócií v Biblii ponúka kolektív jedenástich autorov s ich dielom, ktoré sa v tomto čase dostáva na verejnosť – Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. Monografia vyšla ako tretí zväzok v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl. Zálohujte si trvalý odkaz.