Časopis v zozname AWOL

Časopis Studia Biblica Slovaca bol zaradený do zoznamu AWOL – The Ancient World Online (ISSN 2156-2253). Zoznam AWOL aktuálne predstavuje 2136 titulov časopisov skúmajúcich staroveký svet, ktoré sú voľne prístupné (Open Access).

AWOL je projekt Charlesa E. Jonesa, knihovníka Tombrosa pre klasické a humanitné vedy v Pattee Library, Penn State University. Obsahuje digitalizované pôvodne „tlačené“ časopisy od ich vzniku v 18. storočí až po súčasnosť. Zahŕňa aj časopisy s voľným prístupom v digitálnej podobe. Preto sme veľmi vďační projektu profesora Charlesa E. Jonsona za zaradenie časopisu StBiSl do ich prestížnej databázy.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.