Archív

Časopis [online celé ročníky 2009 – 2013]

Roč. 10.: 1/2018 (summaries); 2/2018 (summaries) – nové
Roč. 9.: 1/2017 (summaries); 2/2017 (summaries)
Roč. 8.: 1/2016 (summaries); 2/2016 (summaries)
Roč. 7.: 1/2015 (summaries); 2/2015 (summaries)
Roč. 6.: 1/2014 (summaries) (Errata StBiSl 6/1); 2/2014 (summaries)
Roč. 5.: 1/2013 [online];  2/2013 [online]
Roč. 4.: 1/2012 [online];  2/2012 [online]
Roč. 3.: 1/2011 [online];  2/2011 [online]
Roč. 2.: 1/2010 [online]; 2/2010 [online]
Roč. 1.: 1/2009 ; 2/2009 [online]

Ročenka (celé texty v pdf)

Studia Biblica Slovaca 2008
Studia Biblica Slovaca 2007
Studia Biblica Slovaca 2006
Studia Biblica Slovaca 2005