Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Vedecká konferencia v Badíne

Konferencia (2018 Badín)
Konferenčná brožúrka (obálka)

14. decembra 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverksého v Badíne uskutoční vedecká konferencia na tému Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej biblickej tradícii.

Prednášajúcimi budú: prof. František Ábel, PhD., prof. Anton Adam, PhD., prof. Pavol Farkaš, PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Helena Panczová, PhD., SSDr. Blažej Štrba, PhD., Dr.theol. Miroslav Varšo a SSDr. Pavel Vilhan, PhD.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Emócie v Biblii

Máriin úľak (detail kompozície Zvestovanie, F. Mochi, 1608, Orvieto)
Máriin úľak (F. Mochi, 1608, Orvieto)

Čas Adventu a Vianoc sa nám spája najmä s nádejou a emóciou radosti. Sväté písmo nás učí očakávať príchod vteleného Božieho slova s bdením i v radostnej nádeji. Biblia svedčí okrem radosti aj o mnohých iných emóciách. Prvotné preskúmanie fenoménu emócií v Biblii ponúka kolektív jedenástich autorov s ich dielom, ktoré sa v tomto čase dostáva na verejnosť – Emócie v Biblii. Monografia vychádza ako tretí zväzok v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár

Pripravované StBiSl 10 (2/2018)

Ako zvyčajne, posledný mesiac kalendárneho roka prinesie druhé číslo ročníka StBiSl. V pripravovanom StBiSl 10 (2/2018) bude exegetické novo- i starozákonné štúdie dopĺňať lingvistická poznámka, recenzia vedeckej monografie a nebudú chýbať ani tradičné abstrakty.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár

Nominácia na cenu Jozefa Búdu otvorená

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca otvára nomináciu na Cenu Jozefa Búdu. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete Pokračovať v čítaní

Publikované v Cena Jozefa Búdu, Oznamy | Vložiť komentár