Conference on Prophets / Proroci 2019 נביאים

All information here. / Tu sú všetky informácie.

Publikované v Aktuality, Konferencia, Prophets 2019 נביאים, Proroci 2019 נביאים | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Registrácia otvorená / Registration open

Registrácia na konferenciu je otvorená od 8. septembra 2019 do 30. novembra 2019. Potrebné informácie k registrácii (tu) Vám objasní registračný formulár (stiahnuť), ktorý je rovnaký pre všetkých účastníkov, tak prednášajúcich, ako aj poslucháčov. Odporúčame však s registráciou počkať do zverejnenia orientačného programu konferencie v polovici októbra 2019.

Registration for the conference is open from 8 September, 2019 until 30 November, 2019. Please read all necessary information for the registration (here) before you will fill in the Registration Form (Download), which is the same for all participants, both speakers, and listeners. All participants are recommended to wait (with their registration) for the publishing of the Conference programme in the middle of October 2019.

Publikované v Konferencia, Prophets 2019 נביאים, Proroci 2019 נביאים | Vložiť komentár

Konferencia Proroci 2019 – Predĺženie lehoty

Záujemcom o účast na konferencii Intrabiblická interpretácia skorších prorokov, 13.-15. decembra 2019, s radosťou oznamujeme predĺženie lehoty prihlasovania príspevkov na konferenciu. Návrhy príspevkov je potrebné zasielať na redakcia(at)biblica.sk najneskôr do 30. septembra 2019.

Publikované v Konferencia, Prophets 2019 נביאים | Vložiť komentár

Konferencia Proroci 2019 – Prihlasovanie príspevkov

Záujemcov o aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky (stiahni) s témou príspevku a abstraktom v prílohe mejlom na redakcia@biblica.sk najneskôr do 31. augusta 2019. Oznámenie o prijatí príspevku bude avizované do 15 dní po prijatí prihlášky.

Očakávané sú príspevky z biblistiky a biblickej typológie s vnútrobiblickou interpretáciou týkajúce sa najmä postáv Jozue, Samuel, Eliáš a Elizeus, ale aj iných prorockých postáv (napr. Achija, Debora, Gád, Chulda…) z Joz–2Kr.

Hlavným jazykom konferencie bude angličtina, ale príspevok môže byť aj v češtine, nemčine, slovenčine a taliančine.

Dĺžka príspevku môže trvať maximálne 20 min.

K aktívnej účasti sú vrelo pozvaní nielen biblisti a univerzitní prednášatelia, ale aj doktorandi z biblicko-teologickým zameraním.

Prezentované prednášky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Výzva na prihlásenie príspevkov v pdf.

Publikované v Konferencia, Prophets 2019 נביאים, Proroci 2019 נביאים | Vložiť komentár