Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

StBiSl 13/1 (2021) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 13/1 (2021):

  • CANDIDO, Dionisio: Ako bola prijatá Kniha Judita východnými otcami v 4. stor. pred n. l.? [v angličtine]
  • KUNJANAYIL, Paul: Vzájomná súvislosť medzi témou Emanuel a odpustením hriechov v Evanjeliu podľa Matúša [v angličtine]
  • FENÍK, Juraj: Symbolika šiat v cykle Eliáša a Elizea a v Jánovom evanjeliu [v angličtine]
  • MAJTÁN, Ľubomír: Motívy obriezky Timoteja v Sk 16,1-5. Historický, etnický a náboženský aspekt obriezky Timoteja v Skutkoch apoštolov a teologická interpretácia z pohľadu spoločenstva prvotnej Cirkvi
  • TICHÝ, Ladislav: Jak je třeba chápat Pavlovo vyjádření v 1Kor 7,38b?
  • TYROL, Anton: Eliáš. Cesta v tichu a námahe s pokrmom zhora

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár

e-StBiSl 13 (1/2021)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár

Pripravované číslo StBiSl 13/1 (2021)

Najnovšie číslo StBiSl 13/1 (2021) prinesie päť vedeckých štúdií, jednu zo starozákonnou tematikou (Jdt) a štyri týkajúce sa kníh Nového zákona (Mt; Jn; Tim; 1Kor). Doplňuje ich jedna reflexia nad postavou proroka Eliáša, štyri recenzie biblických monografií, abstrakty zahraničných biblických časopisov a správy z biblického prostredia.

Publikované v Časopis | Komentáre vypnuté na Pripravované číslo StBiSl 13/1 (2021)

Analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium

Analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium (AnaBiDeut) je výsledkom dlhoročného spracovávania informácií o odborných štúdiách ku Knihe Deuteronómium. Tvorcami analytickej bibliografie sú svetoznámi odborníci na Knihu Deuteronómium, prof. Norbert Lohfink, SJ a prof. Georg Braulik, OSB. Databáza je od marca 2021 voľne prístupná na internete prostredníctvom adresy: www.anabideut.biblica.sk/.

Samotné štatistické údaje naznačujú, že tu ide o monumentálne dielo. AnaBiDeut v čase jej

Publikované v Aktuality | Vložiť komentár