Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete – Rím

V dňoch 9. – 10. 11. 2022 sa na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme konala medzinárodná konferencia na tému „A Profile of an Ideal Ruler in the Hellenistic World“ (Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete). Osobitosťou konferencie bol jej zámer pojať túto špecifickú a veľlmi kompelxnú problematiku z interdisciplinárnej perspektívy, t. j. nielen z biblického pohľadu. Z toho dôvodu bola konferencia rozčlenená na sekcie, z ktorých každá reflektovala tematiku z odlišnej chronologickej i disciplinárnej perspektívy (Egyptológia, staroveký Blízky východ a akkadčina, staroveké Grécko, židovský helenizmus a Septuaginta). Prednášajúcimi boli odborníci z rôznych svetových univerzít (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko). Svoje zastúpenie mal aj biblický svet zo Slovenska. Program konferencie je dostupný tu. Viac sa o konferencii môžete dočítať v pripravovanom čísle Studia Biblica Slovaca 14/2 (2022).

Publikované v Aktuality, Správy | Vložiť komentár

„Poslušný v Getsemani“ – Knižná novinka na trhu

Na trh sa dostal nový titul v edícii Studia Biblica Slovaca Supplementum – vedecká monografia od Timothyho Mejidu s názvom Poslušný v Getsemani. Naratívno-kritická lektúra Mt 26,36-46. Ide o dizertáciu obhájenú na Pápežskej univerzite sv. Patrika v Maynooth (Írsko). Publikácia v anglickom jazyku bola vydaná Univerzitou Komenského v Bratislave aj s podporou občianskeho združenia Cleopas.

Monografia skúma…

Publikované v Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

Nominácia na cenu Jozefa Búdu otvorená

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca otvára nomináciu na Cenu Jozefa Búdu za roky 2021 – 2022. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického výskumu Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete posielať…

Publikované v Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Oznamy | Vložiť komentár

Aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma – Rím 2023

V rámci tradície permanentného vzdelávania v oblasti biblistiky organizuje Pápežský biblický inštitút v Ríme (PBI) v dňoch 23. – 27. januára 2023 aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma. Témou seminára budú: „Texty a verzie Starého zákona. Od textovej kritiky ku kritike literárnej“ [Testi e version dell’AT: dalla critica testuale alla critica letteraria]. Prednášajúcimi budú odborníci zvučných mien z pápežských univerzít v Ríme i z akademických inštitúcií z celého sveta. V prípade záujmu o osobnú alebo on-line účasť na seminári je potrebné sa zapísať zaslaním e-mailu hlavnému sekretárovi PBI, Sig. Carlovi Valentinovi, na pibsegr@biblico.it najneskôr do 10. októbra 2022. Zápisné je 120 €, pre tzv. bývalých absolventov PBI 100 €. Predbežný program seminára je nájdete tu

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár