Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

e-StBiSl 11 (1/2019)

Publikované v e-StBiSl | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca 11 (1/2019)

Prvé číslo jedenásteho ročníka StBiSl 2019 prináša biblické štúdie hermeneuticko-teologického a exegetického rázu, zo Starého i z Nového zákona:

  • Georg BRAULIK: Kánonicko-intertextuálne čítanie a biblická hermeneutika. K aktuálnej diskusii v starozákonnej vede (s. 1-11)
  • Blažej ŠTRBA: Od kráľovho krčaha k prorokovmu. Prieskum motívu „krčaha“ צַפַּחַת v masoretskom texte (s. 12-28)
  • Massimo GRILLI: Usmernenia a výzvy pre novozákonnú biblickú teológiu (s. 29-41)
  • Ľubomír MAJTÁN: Timotej – Pavlov delegát v komunitách. Osoba delegáta v Pavlových listoch vo svetle grécko-rímskej korešpondencie a rabínskej halachickej literatúry (s. 42-56).

V novom čísle sú aj obvyklé rubriky – recenzie, abstrakty a správy. neprehliadnite správu o decembrovej konferencii o prorokoch. Kompletný obsah celého čísla spolu so zhrnutiami štúdii nájdete tu.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár

Letná biblická škola 2019

LBŠ 2019

Centrum Márie Wardovej – Congregatio Jesu organizuje v dňoch 23. – 27. augusta 2019 v rámci projektu Letná biblická škola “Orientácia & Inšpirácia” biblické prednášky s tematikou Ježiš a ženy. Ich otázky, túžby a nádeje … vtedy a dnes. Stretnutie v Exercičnom dome SVD na Kalvárii v Nitre povedie doktorka biblickej teológie Iveta Fides Strenková CJ. Viac o programe a cenách pobytu sa dočítate tu.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Konferencia o prorokoch

Logo-Proroci-cervene
Logo konferencie

Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca v spolupráci s RKCMBF UK organizuje v dňoch 13. – 15. decembra 2019 v Badíne v budove Kňazského seminára sv. Františka Xaverského medzinárodnú vedeckú konferenciu Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov. S hlavnými prednáškami vystúpia traja experti z Írska, Izraela a Talianska: Jeremy Corley (Dublin), Peter Dubovský (Rím) a Emanuel Tov (Jeruzalem).

Konferencia sa bude zaoberať tradíciou spojenou s prorockými postavami z bloku Skorších prorokov (Joz–2Kr) počas formovania sa starozákonných i novozákonných spisov. Cieľom konferencie je skúmať špecifické literárne charakteristiky, typologický vývoj a teologický význam uvedených prorockých postáv naprieč históriou v kánonických spisoch hebrejskej a celej kresťanskej Biblie, ktoré vznikali v závislosti od Skorších prorokov.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár