Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma – Rím 2023

V rámci tradície permanentného vzdelávania v oblasti biblistiky organizuje Pápežský biblický inštitút v Ríme (PBI) v dňoch 23. – 27. januára 2023 aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma. Témou seminára budú: „Texty a verzie Starého zákona. Od textovej kritiky ku kritike literárnej“ [Testi e version dell’AT: dalla critica testuale alla critica letteraria]. Prednášajúcimi budú odborníci zvučných mien z pápežských univerzít v Ríme i z akademických inštitúcií z celého sveta. V prípade záujmu o osobnú alebo on-line účasť na seminári je potrebné sa zapísať zaslaním e-mailu hlavnému sekretárovi PBI, Sig. Carlovi Valentinovi, na pibsegr@biblico.it najneskôr do 10. októbra 2022. Zápisné je 120 €, pre tzv. bývalých absolventov PBI 100 €. Predbežný program seminára je nájdete tu

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Poslušný v Getsemani

Na trh sa už čoskoro dostane nový titul edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: Obedient in Gethsemane. A Narrative-Critical Reading of Matthew 26:36-46 [Poslušný v Getsemani. Naratívno-kritická lektúra Matúša 26,36-36]. Ide o dizertáciu Timoteja Mejidu, kňaza z Nigérie, ktorú obhájil v roku 2021 na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity St Patrick’s College v Meynooth (Írsko). Podľa vyjadrenia dekanky Dr. J. Rogersovej, ide o fundovanú a akademicky dôslednú štúdiu, ktorá otvára Matúšovo rozprávanie o Getsemani a zameriava sa na prvky Kristovej poslušnosti, ktoré sú v texte Matúšovho evanjelia dômyselne zachytené a evokované. Dizertácia zvýrazňuje, aký veľký prínos môže mať literárna biblistika k otázkam dôležitým pre teológiu a spiritualitu.

O vydaní monografie Vás budeme informovať.

Publikované v Oznamy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

StBiSl 14 (1/2022) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 14/1 (2022):

StBiSl 14/1 (2022)
  • VARŠO, Miroslav: Recepcia Mojžišovej piesne (Dt 32,1-43) v Žalme 119 [v angličtine]
  • BADLÍKOVÁ, Zuzana – ŠTRBA, Blažej: Štruktúra modlitby v Neh 9,5–10,1. Nový návrh
  • THEKKEKKARA, Biju: Sviatok očisťovania: nové čítanie αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν pre v Lk 2,22? [v angličtine]
  • MALIŠ, Michal: Prečo zmizli bezbožní z evanjelií? Textový variant v Lk 5,32 a jeho dopad na interpretáciu
  • PIAZZOLLA, Francesco: Balaam a Jezabel v Knihe Zjavenia. Relektúra starozákonných postáv? [v angličtine]

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

e-StBiSl 14 (1/2022)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár