Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Aktualizačný seminár pre biblistov a vyučujúcich Bibliu

Po ročnej prestávke v dôsledku celosvetovej pandemickej situácie Pápežský biblický inštitút v Ríme (PBI) pokračuje v tradícii aktualizačných seminárov pre biblistov a vyučujúcich Svätého písma. V dňoch 24. – 28. januára 2022 sa na pôde PBI uskutoční seminár „Per una Chiesa in costruzione. Le lettere di Paolo“ (Budujúcej sa Cirkvi. Pavlove listy). Informácie o programe a k online registrácii nájdete tu.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

Novinka v edícii StBiSlSup

Verejná prezentácia StBiSlSup 5 na RKCMBF UK v BA, 07.10.2021

V edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum vyšla novinka, slávnostný zborník ŠTRBA, B. – VARŠO, M. (eds.), Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB. Ako piaty zväzok edície bol zborník verejne predstavený jeho editormi 7. októbra 2021 v rámci Fakultného štvrtka na RKCMBF UK v Bratislave. Na akademickej udalosti vystúpil s prednáškou „Milovať cudzinca. O prikázaní v Dt 10,19“ jubilant profesor Georg Braulik, OSB, ktorému bol Festschrift venovaný. Vydanie a prezentáciu novej vedeckej publikácie podporilo aj o. z. Cleopas.

Publikované v Aktuality, Časopis, Správy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

Milovať cudzinca: prednáška a prezentácia

7. októbra 2021 o 17.00 hod. vystúpi prof. P. Georg Braulik, OSB na RKCMBF UK v Bratislave s prednáškou pre akademickú obec na tému Milovať cudzinca. O prikázaní v Deuteronómiu 10,19. Prednáška sa koná v rámci podujatia Fakultné štvrtky na pôde RKCMBF UK v Bratislave a jej súčasťou bude prezentácia novej publikácie s titulom „Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB“, ktorá vychádza v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum. Viac informácii nájdete v letáku.

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

Medzinárodné vedecké sympózium v Košiciach

Redakcia StBiSl dáva do pozornosti, že v dňoch 29.9. – 1. 10. 2021 sa v Košiciach koná Medzinárodné vedecké sympózium s názvom „Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie“. Na podujatí odznie dvanásť vedeckých príspevkov dotýkajúcich sa rôznych aspektov temy prekladov Svätého písma. Viac tu.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár