Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium

Analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium (AnaBiDeut) je výsledkom dlhoročného spracovávania informácií o odborných štúdiách ku Knihe Deuteronómium. Tvorcami analytickej bibliografie sú svetoznámi odborníci na Knihu Deuteronómium, prof. Norbert Lohfink, SJ a prof. Georg Braulik, OSB. Databáza je od marca 2021 voľne prístupná na internete prostredníctvom adresy: www.anabideut.biblica.sk/.

Samotné štatistické údaje naznačujú, že tu ide o monumentálne dielo. AnaBiDeut v čase jej

Publikované v Aktuality | Vložiť komentár

Požehnané sviatky Veľkej Noci!

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

Monografia “Devastata è Ninive!” na trhu

Strenková, “Devastata è Ninive!”

Na trh sa dostala nová monografia “Devastata è Ninive!” od sr. Fides Ivety Strenkovej, CJ. Publikovaná exegetická štúdia Nah 3,1-7 v jeho literárno-historickom kontexte je doktorskou prácou, ktorú autorka znamenite obhájila na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Monografia vychádza v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum, ktorá je zameraná na vydávanie vedeckých prác začínajúcich i už etablovaných slovenských i zahraničných vedcov v oblasti biblistiky, biblickej teológie, biblickej lingvistiky a archeológie.

Monogragiu “Devastata è Ninive!” je možné si objednať na adrese: kniznica(at)frcth.uniba.sk. Kontaktovať nás môžete aj na: redakcia(at)biblica.sk.

Publikované v Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

Noví držitelia Ceny Jozefa Búdu

Jozef Búda

Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) po piatykrát udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB). Zo sedemnástich navrhovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy sa za obdobie 2019 ­– 2020 jej držiteľom stal Dr. Juraj Feník, PhD. Rovnako sa redakčná rada časopisu StBiSl rozhodla po prvý raz udeliť CJB in memoriam a to prof. ThDr. Jozefovi Heribanovi, SDB, Dr. h. c.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Cena Jozefa Búdu | Vložiť komentár