Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

StBiSl 13/2 (2021) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 13/2 (2021):

StBiSl 13/2 (2021)
  • HOSŤOVECKÝ, Miroslav: Interpretácia výrazu Azazel v obrade vyhnania capa v Lv 16 a jeho neskoršia recepcia
  • GOSSE, Bernard: Správa poexilovej svätyne v línii tradícii Kroník, správca, kňaz, Kýros a charizmatiká rozprava [v angličtine]
  • KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna: Prorok Gád vo svetle 1Kr 21 [v angličtine]
  • KORYTIAKOVÁ, Martina: Polometaforický význam σκάνδαλα v Jdt 5,1. Interpretácia z pohľadu starovekej vojnovej defenzívy [v angličtine]
  • PRIHATNÝ, Pavel: Poéma o úsilí o nadobudnutie múdrosti (Sir 6,18-37). Sémantická a poetická analýza
  • ÁBEL, František: Elijáš vo zvesti apoštola Pavla. Typológia Elijášovej osoby v kontexte Pavlovej misionárskej horlivosti za Evanjelium [v angličtine]
  • BRAULIK, Georg: Milovať cudzinca. O prikázaní v Knihe Deuteronómium 10,19

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Publikované v Aktuality, Časopis | Komentáre vypnuté na StBiSl 13/2 (2021) – Dostupné

Pokojné Vianoce 2021

Pokojné Vianoce 2021 a požehnaný nový rok 2022 Vám želá Redakcia StBiSl
Publikované v Časopis | Komentáre vypnuté na Pokojné Vianoce 2021

e-StBiSl 13 (2/2021)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár

Frédéric Manns

Frédéric Manns

22. decembra 2021 si Pán života povolal k sebe do nebeského Jeruzalema experta na judaizmus, biblistu a teológa františkána prof. P. Frédérica Mannsa (nar. 3. 10. 1942 vo chorvátskom Widnhorste). Zádušná svätá omša a pohreb budú 23. 12. 2021 v Jeruzaleme (Izrael).

Redakcia StBiSl sa pripája k smútiacemu biblickému svetu, ktorý prof. Manns obohatil šírením poznania biblickej a judaistickej tradície. Zosnulý profesor navštívil Slovensko a bol i prispievateľom do nášho periodika StBiSl.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár