Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

StBiSl v databáze SCOPUS

Redakcia StBiSl oznamuje, že časopis Studia Biblica Slovaca bol uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií SCOPUS. Prijatím do uvedenej online platformy sa StBiSl kvalitou zaradí medzi karentované periodiká.

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Vložiť komentár

Prof. P. Dubovský, SJ – Nový rektor PBI v Ríme

prof. Peter Dubovský, SJ

Pápež František vymenoval dňa 11. septembra 2023 za nového rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme prof. Petra Dubovského, SJ. Jezuita, Peter Dubovský je dlhoročný člen redakčnej rady StBiSl. Redakcia StBiSl gratuluje novému rektorovi a želá mu veľa síl a svetla Ducha Svätého v jeho novej zodpovednej funkcii.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Komentáre vypnuté na Prof. P. Dubovský, SJ – Nový rektor PBI v Ríme

StBiSl 15/1 (2023) – dostupné online

Obsah nového online čísla StBiSl 15/1 (2023):

StBiSl 15/1 (2023)
  • GOSSE, Bernard: Vzťah medzi Dávidovským Mesiášom a Mesiášskou Tórou v poslednej redakcii piatich kníh Žaltára [v angličtine]
  • PRIHATNÝ, Pavel: Úvahy o rozvíjaní tém v hebrejskom rukopise „A“ Knihy Sirachovho syna [v angličtine]
  • KORYTIAKOVÁ, Martina: Dva údery Judity v Jdt 13,8 [v angličtine]
  • ŠTRBA, Blažej: Matatiáš ako Jozue v 1Mak 2 [v angličtine]
  • MASCILONGO, Paolo: „Misia u pohanov“ v Markovom evanjeliu. Revízia súčasného bádania [v angličtine]
  • NOVOTNÝ, Štefan: Skúška ohňom a vodou. Eliáš a Ježiš v Lk 12,49-50

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a kompletné znenie celého čísla nájdete tu. Objednávky na časopis v tlačenej podobe zasielajte na kniznica(at)frcth.uniba.sk.

Publikované v Aktuality, Časopis | Komentáre vypnuté na StBiSl 15/1 (2023) – dostupné online

e-StBiSl 15 (1/2023)

Publikované v e-StBiSl | Vložiť komentár