StBiSl v databáze SCOPUS

S radosťou sa môžeme podeliť so všetkými našimi čitateľmi o dobrú správu. SCOPUS Content Selection & Advisory Board (CSAB) posúdil žiadosť časopisu Studia Biblica Slovaca o prijatie do svojej databázy a schválil ju. Časopis StBiSl bol tak uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií Scopus. Prijatím do uvedenej online platformy sa StBiSl svojou kvalitou zaradí medzi karentované periodiká.

Dovoľte mi vyjadriť veľkú vďaku členom redakčnej aj vedeckej rady, recenzentom, všetkým prispievateľom, spolutvorcom, našim priateľom a občianskemu združeniu Cleopas za stálu podporu. Je to náš spoločný úspech.

Blažej Štrba, šéfredaktor

Publikované v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis / Journal, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Pripravované číslo StBiSl 16/1 (2024) čoskoro

Prvé číslo 16. ročníka StBiSl prinesie už čoskoro okrem iného opäť niekoľko vedeckých štúdií. Budú sa týkať inšpirácie (1-2Kr), exegézy Starého zákona (Joz), problematiky judaizmu v makabejskom období, ako aj z Nového zákona (synoptici a Lk).

Publikované v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy | Vložiť komentár

Aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma – Rím 2025

Redakcia StBiSl informuje, že v dňoch 20. až 24. januára 2025 sa bude konať aktualizačný seminár pre biblistov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Témou nastávajúceho ročníka je Starý zákon z hstorickej perspektívy“ / Prospettive storiche sull’Antico Testamento. Zápis je možný do 10. októbra 2024. Predbežný program a ďalšie informácie sú zverejnené tu.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

Požehnané veľkonočné sviatky 2024!

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

Časopis v zozname AWOL

Časopis Studia Biblica Slovaca bol zaradený do zoznamu AWOL – The Ancient World Online (ISSN 2156-2253). Zoznam AWOL aktuálne predstavuje 2136 titulov časopisov skúmajúcich staroveký svet, ktoré sú voľne prístupné (Open Access).

AWOL je projekt Charlesa E. Jonesa, knihovníka Tombrosa pre klasické a humanitné vedy v Pattee Library, Penn State University. Obsahuje digitalizované pôvodne „tlačené“ časopisy od ich vzniku v 18. storočí až po súčasnosť. Zahŕňa aj časopisy s voľným prístupom v digitálnej podobe. Preto sme veľmi vďační projektu profesora Charlesa E. Jonsona za zaradenie časopisu StBiSl do ich prestížnej databázy.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár