Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Medzinárodná konferencia “Jesus and the Pharisees”

Pápežský biblický inštitút v Ríme usporadúva v dňoch 7. – 9. mája 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom Ježiš a farizeji. Registrácia účastníkov je nutná a bude možná od 28. januára 2019. Súčaťou programu je aj audiencia registrovanýc účastníkov konferencie u pápeža Františka. Viac informácii na https://www.jesusandthepharisees.org/

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Nominácia na CJB trvá

Nominácia na Cenu Jozefa Búdu trvá do konca januára 2019. Ocenenie za roky 2017 – 2018 sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete posielať na mejlovú adresu redakcia(at)biblica.sk alebo poštou na adresu Redakcie StBiSl (Banská 28, 976 32  Badín).

Publikované v Cena Jozefa Búdu | Vložiť komentár

Vydanie StBiSl 10 (2/2018)

Druhé číslo desiateho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 10 (2/2018) je už dostupné v predaji. Obsah aktuálneho čísla:

  • KELLENBERGER Edgar: Bezmenné božské sily v Starom zákone? Debata s Erhardom Gerstenbergerom (s. 107-120) [v AJ]
  • OLICKAL Mathew: „Pánova sláva“ v kňazských púštnych tradíciách: Diskutovaný prípad Numeri 14,10 (s. 121-141) [v AJ]
  • GOSSE Bernard: 42 generácií v Ježišovej genealógii u Mat 1,1-17 a symbolizmus čísla 42 ako prekliatia alebo požehnania v Biblii a v Egypte (s. 142-151) [v AJ]
  • ALEXYOVÁ Adriana: Návrh štruktúry Knihy Numeri (s. 152-158)
  • FASSBERG Steven S.: Poznámka k elipse predložky bet pred podstatnými menami בית a פתח (s. 159-164) [v AJ]
Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár

Emócie v Biblii

Čas Adventu a Vianoc sa nám spája najmä s nádejou a emóciou radosti. Biblia svedčí okrem radosti aj o mnohých iných emóciách. Prvotné preskúmanie fenoménu emócií v Biblii ponúka kolektív jedenástich autorov s ich dielom, ktoré sa v tomto čase dostáva na verejnosť – Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. Monografia vyšla ako tretí zväzok v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum.

Publikované v Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár