Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Studia Biblica Slovaca 12 (1/2020) – dostupné

Prvé číslo dvanásteho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 12 (1/2020) je už dostupné. Obsah aktuálneho čísla:

  • TOV, Emanuel: Niektoré hlavné postavy Izraela u Skorších prorokov v tradícii Septuaginty [v angličtine]
  • DUBOVSKÝ, Peter: Porovnanie Eliášových a Elizeových zázrakov so zázrakmi Ježiša Krista [v angličtine]
  • TICHÝ, Ladislav: Nevěstka Rachab v Novém zákoně [v angličtine]
  • MAREČEK, Petr: Eliáš. Jeho role a důležitost v Lukášově evangeliu [v angličtine]
  • PANCZOVÁ, Helena: Alegorická exegéza gréckych filozofov ako pozadie helenistickej exegézy Biblie. Literárno-kultúrny prehľad  

Prečítajte si zhrnutia jednotlivých článkov tu. Kompletný znenie celého čísla nájdete tu.

Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár

e-StBiSl 12 (1/2020)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár

StBiSl dostupný v EBSCOhost

Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca dáva do pozornosti, že časopis StBiSl je opäť bližšie k svojim čitateľom, komukoľvek kdekoľvek v zahraničí. Všetky čísla StBiSl sú už dostupné online prostredníctvom rešeršnej platformy EBSCOhost.

Publikované v Aktuality, Časopis, Správy | Vložiť komentár

Pripravované StBiSl 12 (1/2020)

Novopripravované júnové číslo StBiSl 12 (1/2020) prinesie päticu štúdií uznávaných odborníkov na Sväté písmo a staroveké jazyky. Štyri odborné exegetické články sú v anglickom jazyku a spadajú do jednej tematickej roviny zaoberajúcej sa postavami z korpusu tzv. Skorších prorokov v SZ a ich recepciou v NZ. Štúdia v slovenskom jazyku sa venuje starovekej alegorickej exegéze.

Publikované v Časopis, Oznamy | Vložiť komentár