Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Konferencia o prorokoch

Logo-Proroci-cervene
Logo konferencie

Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca v spolupráci s RKCMBF UK organizuje v dňoch 13.-15. decembra 2019 v Badíne medzinárodnú vedeckú konferenciu Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov. S hlavnými prednáškami vystúpia traja experti z Írska, Izraela a Talianska: Jeremy Corley (Dublin), Peter Dubovský (Rím) a Emanuel Tov (Jeruzalem).

Konferencia sa bude zaoberať tradíciou spojenou s prorockými postavami z bloku Skorších prorokov (Joz–2Kr) počas formovania sa starozákonných i novozákonných spisov. Cieľom konferencie je skúmať špecifické literárne charakteristiky, typologický vývoj a teologický význam uvedených prorockých postáv naprieč históriou v kánonických spisoch hebrejskej a celej kresťanskej Biblie, ktoré vznikali v závislosti od Skorších prorokov.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Redakcia StBiSl odovzdala Cenu Jozefa Búdu

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD.

Vo štvrtok, 25. apríla 2019 na pôde RKCMBF UK v Bratislave redakcia Studia Biblica Slovaca odovzdala Cenu Jozefa Búdu (CJB) za roky 2017 – 2018 Mons. ThDr. Ing. Jozefovi Jančovičovi, SSL. PhD. Cenu za vedeckú publikačnú a odbornú prednáškovú činnosť na Katedre biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK), aktívnu činnosť pri tvorbe časopisu StBiSl a za popularizovanie výsledkov biblistiky na Slovensku udelili J. Jančovičovi SSDr. Blažej Štrba, PhD., šéfredaktor StBiSl, prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci Katedry biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo. PhD., dekan RKCMBF UK v Bratislave.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Aleluja, Kristus vstal z mŕtvych!

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

StBiSl prístupný online

Logo StBiSl

Od roku 2019 je možné čítať bezplatne kompletné čísla ročenky Studia Biblica Slovaca 2005 – 2008 vo formáte .pdf a tiež prvých sedem ročníkov časopisu StBiSl 1 (2009) – 7 (2015). Všetky čísla časopisu sú sústavne online v kategórii StBiSl [ISSUU] (porov. Archív).

Publikované v Aktuality, Časopis, e-StBiSl, Ročenka/Annual | Vložiť komentár