Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Kniha žalmov a Kniha Jób – seminár na PBI v Ríme

Pápežský biblický inštitút (PBI) v Ríme organizuje od 20. do 24. januára 2020 seminár pre vyučujúcich a študujúcich sväté Písmo. Témou 9. ročníka je Kniha žalmov a Kniha Jób. Koordinátormi seminára sú prof. Gianni Barbiero (PBI) a prof. Luca Mazzinghi (Pápežská Gregorova univerzita, Rím). Celkovo počas seminára vystúpi 23 prednášajúcich z rôznych svetových akademických inštitúcií. Ukončujúca prednáška bude špeciálne patriť kardinálovi Gianfrancovi Ravasimu. Detailný program tohtoročného seminára pozri tu.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca 11 (2/2019) – dostupné

Druhé číslo jedenásteho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 11 (2/2019) je už dostupné. Obsah aktuálneho čísla:

  • HÄNER, Tobias: Jób, obeť irónie. Lingvistické prehodnotenie Jób 1,10 v jeho kontexte
  • MAJTÁN, Ľubomír: Timotej a charizma v 1Tim 4,14. Ratifikácia alebo transfer pri vkladaní rúk starších?
  • BOTTINI, Giovanni Claudio: Kontinuita a inovácia v biblickej tradícii. Eliáš od 1Kr 17-18 po Jak 5,17-18
  • RINDOŠ, Jaroslav: Grécky genitív εὐδοκίας u Lk 2,1
  • ZAVARSKÝ, Svorad: Žaltár Blažeja Oponického (1624) a inkulturácia viery
Pokračovať v čítaní
Publikované v Časopis | Vložiť komentár

e-StBiSl 11 (2/2019)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár

Požehnané vianočné sviatky 2019 a nový rok 2020

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár