StBiSl v databáze SCOPUS

S radosťou sa môžeme podeliť so všetkými našimi čitateľmi o dobrú správu. SCOPUS Content Selection & Advisory Board (CSAB) posúdil žiadosť časopisu Studia Biblica Slovaca o prijatie do svojej databázy a schválil ju. Časopis StBiSl bol tak uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií Scopus. Prijatím do uvedenej online platformy sa StBiSl svojou kvalitou zaradí medzi karentované periodiká.

Dovoľte mi vyjadriť veľkú vďaku členom redakčnej aj vedeckej rady, recenzentom, všetkým prispievateľom, spolutvorcom, našim priateľom a občianskemu združeniu Cleopas za stálu podporu. Je to náš spoločný úspech.

Blažej Štrba, šéfredaktor

Publikované v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis / Journal, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Redakčná rada volila i počúvala

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca sa stretla 28. 10. 2023 v priestoroch Fakultnej knižnice RKCMBF UK v Bratislave. Okrem správy za uplynulé obdobie jedným z bodov bola voľba nového šéfredaktora, keďže päťročné obdobie Blažeja Štrbu sa končí v roku 2023. Jeho zvolili 12 prítomní aj za nového šéfredaktora šéfredaktora na roky 2024 – 2028.

Po stretnutí redakčnej rady nasledovala prednáška SSD. Ing. Martiny Korytiakovej s názvom Priestor v Knihe Judita. Naratívna analýza a interpretácia priestoru. Napriek tomu, že bola formou videokonferencie, vzbudila u počúvajúcich veľký záujem.

Publikované v Aktuality, Správy | Vložiť komentár

Prof. František Trstenský biskupom

prof. František Trstenský
prof. František Trstenský

Pápež František vymenoval 8. 9. 2023 prof. dp. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku a okrem iného i člena redakčnej rady časopisu Studia Biblica Slovaca za nového spišského biskupa. Biskupská vysviacka a uvedenie do úradu Mons. Františka Trstenského sa uskutočnili v sobotu 21. októbra 2023 v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Novému biskupovi vyprosujeme Božie požehnanie a srdečne mu prajeme, aby naďalej ohlasoval vytrvalo Božie slovo a viedol jemu zverený ľud k pravde a k posilňovaniu kresťanského spoločenstva.

Publikované v Správy | Vložiť komentár

O Hieronymovi

Sv. Hieroným (1606, Caravaggio)

30. septembra si pripomíname veľkého prekladateľa Biblie, exegétu, mnícha, kňaza, kresťanského teológa, spisovateľa, cirkevného otca a askétu – sv. Hieronyma. Malý tribút starokresťanskému exegétovi ponúkol v zaujímavom článku o Hieronymovi a židovskej tradícii (pdf), v StBiSl 12 (2/2020), F. Manns (+ 2021).

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár