Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

StBiSl súčasťou ATLA

Od januára 2020 sa vedecký biblický časopis StBiSl stáva akceptovanou súčasťou poprednej databázy ATLA Religion Database®. ATLA RDB® združuje bibliografické záznamy z oblasti biblistiky, svetových náboženstiev, cirkevných dejín a náboženstva zo sociologického uhla pohľadu a je považovaná za významný zdroj vyhľadávania údajov v náboženských a teologických štúdiách. Databáza využíva platformu EBSCO, ktorú používajú univerzity a knižnice po celom svete. Zaradenie StBiSl do ATLA RDB® je výsledkom splnenia kritérií selektívneho hodnotiaceho procesu ATLA RDB® a tak priamym potvrdením vedeckej kvality a významu StBiSl. Prakticky tento krok najmä prináša ľahkú vyhľadateľnosť štúdií publikovaných v StBiSl celosvetovým akademickým publikom.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár

Umrel biblista a teológ prof. Petr Pokorný

Redakcia StBiSl so zármutkom prijala správu, že 18. januára 2020 do večnosti odišiel Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSC., dr.h.c. (1933 – 2020).

Profesor Petr Pokorný bol dlhoročný profesor novozákonnej teológie ETF UK v Prahe, a v roku 2019 aj vzácnym členom Redakčnej rady StBiSl.

Nekrológ od kolegov prof. P. Pokorného z ETF tu.

R. I. P.

Publikované v Nezaradené, Oznamy | Vložiť komentár

Kniha žalmov a Kniha Jób – seminár na PBI v Ríme

Pápežský biblický inštitút (PBI) v Ríme organizuje od 20. do 24. januára 2020 seminár pre vyučujúcich a študujúcich sväté Písmo. Témou 9. ročníka je Kniha žalmov a Kniha Jób. Koordinátormi seminára sú prof. Gianni Barbiero (PBI) a prof. Luca Mazzinghi (Pápežská Gregorova univerzita, Rím). Celkovo počas seminára vystúpi 23 prednášajúcich z rôznych svetových akademických inštitúcií. Ukončujúca prednáška bude špeciálne patriť kardinálovi Gianfrancovi Ravasimu. Detailný program tohtoročného seminára pozri tu.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca 11 (2/2019) – dostupné

Druhé číslo jedenásteho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 11 (2/2019) je už dostupné. Obsah aktuálneho čísla:

  • HÄNER, Tobias: Jób, obeť irónie. Lingvistické prehodnotenie Jób 1,10 v jeho kontexte
  • MAJTÁN, Ľubomír: Timotej a charizma v 1Tim 4,14. Ratifikácia alebo transfer pri vkladaní rúk starších?
  • BOTTINI, Giovanni Claudio: Kontinuita a inovácia v biblickej tradícii. Eliáš od 1Kr 17-18 po Jak 5,17-18
  • RINDOŠ, Jaroslav: Grécky genitív εὐδοκίας u Lk 2,1
  • ZAVARSKÝ, Svorad: Žaltár Blažeja Oponického (1624) a inkulturácia viery
Pokračovať v čítaní
Publikované v Časopis | Vložiť komentár