Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

StBiSl 14/2 (2022) – Dostupné online

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 14/2 (2022):

StBiSl 14/2 (2022)
  • GIROLAMI, Maurizio: Helenistický výklad hebrejského textu Prís 8,22-31 až po začiatok kresťanského obdobia [v angličtine]
  • ATTARD, Stefan M.: Sebapredstavenie ako „ochranný plot okolo Tóry“. Etická kritika Eleazarovho mučeníctva v 2 Mach 6,18-31 [v angličtine]
  • WATERS Sr, Kenneth L.: Ježiš a Pascha v Mk 14,1-12. Chronologický zmätok? [v angličtine]
  • PAVELČÍK, Július: Kniha Skutkov 12,25 – Kontextový výklad
  • ŠTRBA, Blažej: Stopy „ducha múdrosti“ v Starom zákone
  • Súčasťou čísla sú aj abstrakty Liber Annuus LXX (2020) a recenzia vedeckej publikácie.

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu. Časopis bude dostupný v tlačenej podobe už čoskoro.

Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár

Exegéza a hermeneutika, Rím 2023

Na pôde Pápežského biblického inštitútu v Ríme sa v dňoch 4. až 6. mája 2023 uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia Exegéza a hermeneutika: Hľadanie prepojenia medzi históriou, teológiou a kultúrami/kontextami. (Exegesis and Hermenutics: Searching for a Nexus between History, Theology, and Cultures/Contexts). Registrácia na konferenciu je povinná. Program konferencie je dostupný tu.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

e-StBiSl 14 (2/2022)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár

Noví držitelia Ceny Jozefa Búdu

Jozef Búda

Redakcia vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) po šiestykrát udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB). Z množstva nominovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy sa za obdobie 2020 – 2021 stali laureátmi Mons. prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. a PD SSL., SOAL, Peter Juhás, PhD. et PhD. Vyhlásenie držiteľov CJB 2020 – 2021 sa uskutočnilo v Nedeľu Božieho Slova, 22. januára 2023. Životopisnú tvorivú biblickú črtu dvoch nových laureátov predstavili ich dvaja kolegovia prof. ThDr. František Trstenský, PhD. a doc. ThDr. Juraj Feník, PhD.

Publikované v Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Správy | Vložiť komentár