Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Pripravované číslo StBiSl 12/2 (2020)

V týchto dňoch je v tlači druhé číslo aktuálneho ročníka StBiSl 12/2 (2020). V zhode s časom svojho vydania na sklonku roka 2020 bude decembrové číslo StBiSl náležite vianočne štedré. Dohromady prinesie sedem vedeckých štúdií, 4 staro- a 3 novozákonné. Súčasťou obsahu je aj jedna vedecká poznámka tematicky súvisiaca s 1600. výročím smrti Hieronyma, prekladateľa Písma. V najnovšom čísle nebudú tradične chýbať ani abstrakty svetového karentovaného časopisu, recenzie vedeckých publikácií a správy z diania v biblistike na Slovensku.

Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár

Aktualizačný seminár v Ríme ZRUŠENÝ

Redakcia StBiSl dáva do pozornosti, že aktualizačný seminár, ktorý sa mal konať na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, v dňoch 25. – 29. januára 2021, je ZRUŠENÝ. Informuje o tom Pápežský biblický inšitút na svojej hlavnej webovej stránke www.biblico.it.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

Nominácia na cenu Jozefa Búdu otvorená

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca otvára nomináciu na Cenu Jozefa Búdu za roky 2019 – 2020. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete

Publikované v Aktuality, Cena Jozefa Búdu | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca 12 (1/2020) – dostupné

Prvé číslo dvanásteho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 12 (1/2020) je už dostupné. Obsah aktuálneho čísla:

  • TOV, Emanuel: Niektoré hlavné postavy Izraela u Skorších prorokov v tradícii Septuaginty [v angličtine]
  • DUBOVSKÝ, Peter: Porovnanie Eliášových a Elizeových zázrakov so zázrakmi Ježiša Krista [v angličtine]
  • TICHÝ, Ladislav: Nevěstka Rachab v Novém zákoně [v angličtine]
  • MAREČEK, Petr: Eliáš. Jeho role a důležitost v Lukášově evangeliu [v angličtine]
  • PANCZOVÁ, Helena: Alegorická exegéza gréckych filozofov ako pozadie helenistickej exegézy Biblie. Literárno-kultúrny prehľad  

Prečítajte si zhrnutia jednotlivých článkov tu. Kompletný znenie celého čísla nájdete tu.

Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár