Prispievateľom

Podmienky pre prispievateľov

1. Informácie pri podaní rukopisu [formát PDF tu: Prispievateľom]

2. Bibliografický a citačný štýl (BCŠ) [formát PDF tu: BCŠ ]

3. Zoznam skratiek