Finančný dar

Príprava a organizovanie medzinárodnej biblickej konferencie Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov je časovo a najmä finančne náročná záležitosť. Preto akákoľvek pomoc je veľmi vítaná.

Spôsobov ako podporiť prípravu a priebeh konferencie a tým aj profesionálne poznávanie Svätého písma na Slovensku je viacero. Môžete pomôcť modlitbou, zakúpením si polokošele či hrnčeka s logom konferencie alebo môžete pomôcť finančným darom. Pokiaľ by ste chceli podporiť konferenciu finančne, prosím, kontaktujte nás na redakcia@biblica.sk.

Každému darcovi vopred úprimne ďakujeme!