Ako môžete pomôcť?

Účelom konferencie Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov je prezentovanie a vzájomné zdieľanie výsledkov vedeckej práce biblických exegétov a teológov zo Slovenska a zahraničia. To všetko v záujme lepšieho poznania Božieho Slova a následne zlepšenia prípravy budúcich kňazov a katechétov na ich službu ľuďom a spoločnosti.

Príprava a organizovanie medzinárodnej biblickej konferencie je však časovo a najmä finančne náročná záležitosť. Spôsobov ako podporiť konferenciu a tým aj poznávanie Svätého písma na Slovensku je viacero:

Vítané sú všetky modlitby na úmysel konferencie. V našom úsilí nás tiež môžete podporiť aj kúpou praktických a hodnotných predmetov: polokošieľhrnčeka s logom konferencie. Tie chcú byť nielen pripomienkou úsilia o dokonalejšie poznávanie Božieho slova na Slovensku ale aj neuhasínajúcou spomienkou na Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne, ktorý tento rok ukončil svoju aktívnu činnosť. Veríme totiž, že používaním zakúpených predmetov spomienka na toto Božie dielo ako aj na potrebu kňazskej služby vo všeobecnosti nevymizne zo sŕdc a myslí ľudí a časom sa snáď podarí seminár opäť raz oživiť. V neposlednom rade môže byť logo v tvare srdca s hebrejským slovom nevi’im (slov. „proroci“) na polokošeliach a hrnčeku aj mementom pre každého pokrsteného, že krstom má každý z nás účasť tak na Kristovom kňazstve ako aj na jeho kráľovskom a prorockom poslaní.

Pomôcť môžete tiež finančným darom alebo ponukou vlastnej služby pri príprave a/alebo priebehu samotnej konferencie.

V prípade, že by ste chceli akýmkoľvek spôsobom pomôcť, neváhajte nás kontaktovať na redakcia@biblica.sk.

Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakujeme!