Program konferencie

Program prednášok Konferencie Proroci 2019 je k dispozícii k stiahnutiu – TU. Kompletný program konferencie, doplnený o časy občerstvenia a slávenia Eucharistie, bude s eventuálnymi menšími úpravami zverejnený bezprostredne pred konferenciou.