Redakčná rada volila i počúvala

Úlohy šéfredaktora sú čiastočne spísané vo Vnútornej politike tvorby a správy časopisu Studia Biblica Slovaca. V časti B.1.4 sa píše, že „Každý šéfredaktorom prijatý rukopis štúdie alebo krátkej vedeckej poznámky prechádza obojstranne anonymným posudzovaním dvomi, v krajnom prípade tromi nezávislými recenzentmi. Tých volí šéfredaktor predovšetkým z redakčnej rady. Výsledok recenzentských posudkov komunikuje autorovi príspevku šéfredaktor. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality“

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.