Redakčná rada volila i počúvala

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca sa stretla 28. 10. 2023 v priestoroch Fakultnej knižnice RKCMBF UK v Bratislave. Okrem správy za uplynulé obdobie jedným z bodov bola voľba nového šéfredaktora, keďže päťročné obdobie Blažeja Štrbu sa končí v roku 2023. Jeho zvolili 12 prítomní aj za nového šéfredaktora šéfredaktora na roky 2024 – 2028.

Po stretnutí redakčnej rady nasledovala prednáška SSD. Ing. Martiny Korytiakovej s názvom Priestor v Knihe Judita. Naratívna analýza a interpretácia priestoru. Napriek tomu, že bola formou videokonferencie, vzbudila u počúvajúcich veľký záujem.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.