Nominácia na cenu Jozefa Búdu otvorená

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca otvára nomináciu na Cenu Jozefa Búdu. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete

posielať na mejlovú adresu redakcia(at)biblica.sk alebo poštou na adresu Redakcie StBiSl (Banská 28, 976 32  Badín) – do konca roka 2018.

Podstatou tradície udeľovania Ceny Jozefa Búdu, začatej v roku 2012 je v prvom rade udeliť morálne ale aj finančné uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec.

Tento obsah bol zaradený v Cena Jozefa Búdu, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.