StBiSl – Supplementum 2

Pionierom edície StBiSl – Supplementum bola v roku 2014 Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) od autora Blažeja Štrbu. V týchto dňoch sa do tlače dostáva druhý zväzok edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: PREKLAD Z BIBLICKEJ GRÉČTINY DO SLOVENČINY. PROBLÉMY, RIEŠENIA A PERSPEKTÍVY. Autorkou monografie je Helena Panczová, slovenská klasická filologička, vysokoškolská pedagogička a prekladateľka diel starovekého kresťanstva gréckej a latinskej jazykovej oblasti.

Predkladané dielo Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy je zhrnutím doterajších, bohatých teoretických a praktických skúseností autorky s prekladom gréckeho biblického textu do slovenčiny počas jej prekladateľského pôsobenia v projekte edície Komentáre k Starému a Novému zákonu v rokoch 2005–2011 a 2017–2018. Dielo takéhoto zamerania slovenskej biblickej vedeckej obci doteraz chýbalo. Bude určite cenným prínosom i pre prekladateľskú obec. Pre redakciu StBiSl je veľkým potešením, že táto jedinečná monografia vychádza práve v StBiSl – Supplementum, v edícii určenej k publikovaniu vedeckých monografií biblického skúmania (najmä) na Slovensku a v Čechách. Vydavateľom je RKCMBF UK v Bratislave.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Supplementum StBiSl. Zálohujte si trvalý odkaz.