Registrácia otvorená

Registrácia na konferenciu je otvorená od 8. septembra 2019 do 30. novembra 2019. Potrebné informácie k registrácii (tu) Vám objasní registračný formulár (stiahnuť), ktorý je rovnaký pre všetkých účastníkov, tak prednášajúcich, ako aj poslucháčov. Odporúčame však s registráciou počkať do zverejnenia orientačného programu konferencie v polovici októbra 2019.

Publikované v Konferencia, Prophets 2019 נביאים, Proroci 2019 נביאים | Vložiť komentár

Konferencia Proroci 2019 – Predĺženie lehoty

Záujemcom o účast na konferencii Intrabiblická interpretácia skorších prorokov, 13.-15. decembra 2019, s radosťou oznamujeme predĺženie lehoty prihlasovania príspevkov na konferenciu. Návrhy príspevkov je potrebné zasielať na redakcia(at)biblica.sk najneskôr do 30. septembra 2019.

Publikované v Konferencia, Prophets 2019 נביאים | Vložiť komentár

Konferencia Proroci 2019 – Prihlasovanie príspevkov

Záujemcov o aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky (stiahni) s témou príspevku a abstraktom v prílohe mejlom na redakcia@biblica.sk najneskôr do 31. augusta 2019. Oznámenie o prijatí príspevku bude avizované do 15 dní po prijatí prihlášky.

Očakávané sú príspevky z biblistiky a biblickej typológie s vnútrobiblickou interpretáciou týkajúce sa najmä postáv Jozue, Samuel, Eliáš a Elizeus, ale aj iných prorockých postáv (napr. Achija, Debora, Gád, Chulda…) z Joz–2Kr.

Hlavným jazykom konferencie bude angličtina, ale príspevok môže byť aj v češtine, nemčine, slovenčine a taliančine.

Dĺžka príspevku môže trvať maximálne 20 min.

K aktívnej účasti sú vrelo pozvaní nielen biblisti a univerzitní prednášatelia, ale aj doktorandi z biblicko-teologickým zameraním.

Prezentované prednášky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Výzva na prihlásenie príspevkov v pdf.

Publikované v Konferencia, Prophets 2019 נביאים, Proroci 2019 נביאים | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca 11 (1/2019)

Prvé číslo jedenásteho ročníka StBiSl 2019 prináša biblické štúdie hermeneuticko-teologického a exegetického rázu, zo Starého i z Nového zákona:

  • Georg BRAULIK: Kánonicko-intertextuálne čítanie a biblická hermeneutika. K aktuálnej diskusii v starozákonnej vede (s. 1-11)
  • Blažej ŠTRBA: Od kráľovho krčaha k prorokovmu. Prieskum motívu „krčaha“ צַפַּחַת v masoretskom texte (s. 12-28)
  • Massimo GRILLI: Usmernenia a výzvy pre novozákonnú biblickú teológiu (s. 29-41)
  • Ľubomír MAJTÁN: Timotej – Pavlov delegát v komunitách. Osoba delegáta v Pavlových listoch vo svetle grécko-rímskej korešpondencie a rabínskej halachickej literatúry (s. 42-56).

V novom čísle sú aj obvyklé rubriky – recenzie, abstrakty a správy. neprehliadnite správu o decembrovej konferencii o prorokoch. Kompletný obsah celého čísla spolu so zhrnutiami štúdii nájdete tu.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár