Požehnané Vianoce a pokojný nový rok 2023

Publikované v Aktuality, Oznamy | Komentáre vypnuté na Požehnané Vianoce a pokojný nový rok 2023

Prezentácia na Pápežskej univerzite v Írsku

Zľava: Dr J. Rogers, Fr. T. Mejida, Dr. B. Nolan CM

7. decembra 2022 Pápežská univerzita sv. Patrika v Maynooth (Írsko) slávnostne prezentovala novú publikáciu jej absolventa doktorandského štúdia, vdp. Timothy Mejidu, Obedient in Gethsemane. Prezentáciu uviedla Dr. Jessie Rogers, moderátorka doktorskej tézy. Nasledovalo odborné zhodnotenie publikácie Dr. Brianom Nolanom CM, expertom na Matúšovo evanjelium. Publikácia vyšla ako 6. zväzok edície …

Publikované v Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

Nominácia stále otvorená

Nomináciu na Cenu Jozefa Búdu za roky 2021 – 2022 je stále otvorená. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického výskumu Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete posielať na mejlovú adresu redakcia (at) biblica.sk alebo poštou na adresu:

Publikované v Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Oznamy | Vložiť komentár

Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete – Rím

V dňoch 9. – 10. 11. 2022 sa na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme konala medzinárodná konferencia na tému „A Profile of an Ideal Ruler in the Hellenistic World“ (Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete). Osobitosťou konferencie bol jej zámer pojať túto špecifickú a veľlmi kompelxnú problematiku z interdisciplinárnej perspektívy, t. j. nielen z biblického pohľadu. Z toho dôvodu bola konferencia rozčlenená na sekcie, z ktorých každá reflektovala tematiku z odlišnej chronologickej i disciplinárnej perspektívy (Egyptológia, staroveký Blízky východ a akkadčina, staroveké Grécko, židovský helenizmus a Septuaginta). Prednášajúcimi boli odborníci z rôznych svetových univerzít (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko). Svoje zastúpenie mal aj biblický svet zo Slovenska. Program konferencie je dostupný tu. Viac sa o konferencii môžete dočítať v pripravovanom čísle Studia Biblica Slovaca 14/2 (2022).

Publikované v Aktuality, Správy | Vložiť komentár