e-StBiSl 15 (2/2023)

Publikované v Časopis / Journal, e-StBiSl | Vložiť komentár

Radostné Vianoce a pokojný nový rok 2024

Publikované v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy, Správy | Komentáre vypnuté na Radostné Vianoce a pokojný nový rok 2024

Pripravované číslo StBiSl 15/2 (2023) čoskoro

Druhé číslo 15. ročníka StBiSl prinesie už čoskoro štyri vedecké štúdie, tri zo Starého zákona (textová kritika hebrejskej Biblie, Jdt a Pies) a jednu z Nového zákona (Gal). Súčasťou čísla bude aj jedna vedecká poznámka.

Publikované v Časopis / Journal, Nezaradené, Oznamy | Vložiť komentár

Redakčná rada volila i počúvala

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca sa stretla 28. 10. 2023 v priestoroch Fakultnej knižnice RKCMBF UK v Bratislave. Okrem správy za uplynulé obdobie jedným z bodov bola voľba nového šéfredaktora, keďže päťročné obdobie Blažeja Štrbu sa končí v roku 2023. Jeho zvolili 12 prítomní aj za nového šéfredaktora šéfredaktora na roky 2024 – 2028.

Po stretnutí redakčnej rady nasledovala prednáška SSD. Ing. Martiny Korytiakovej s názvom Priestor v Knihe Judita. Naratívna analýza a interpretácia priestoru. Napriek tomu, že bola formou videokonferencie, vzbudila u počúvajúcich veľký záujem.

Publikované v Aktuality, Správy | Vložiť komentár