Zmŕtvychvstal

Požehnanú Veľkú noc!

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

Priestor v Knihe Judita

Lorenzo Lotto: Intarzia Judita (1552), Bazilika S. Maria Maggiore, Bergamo

4. marca 2022 na Biblickej Fakulte Pápežského biblického inštitútu v Ríme obhájila Martina Korytiaková svoju doktorskú prácu s názvom Priestor v Knihe Judita. Naratívna analýza a interpretácia priestoru, ktorú porota vyhodnotila ako vynikajúcu – summa cum laude. Ide vôbec o prvú Slovenku, ktorú ukončila štúdiá na tejto prestížnej svetovej inštitúcii. Autorka je i dlhodobá výkonná redaktorka časopisu Studia Biblica Slovaca, a preto jej i v mene celej redakcie, vyjadrujeme aj úprimné blahoželanie. Nižšie prinášame autorkino zhrnutie v slovenčine, ktoré bolo už publikované na portáli Pápežského biblického inštitútu.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Milovať cudzinca

V modernej dobe dostáva problematika „cudzincov“ najrôznejšie podfarbenia. Argumentácie mnohých zainteresovných vychádzajú z rôznych sociálnych, ideových, či náboženských tradícii. 7. októbra 2021 sa podobnou témou zaoberal prof. P. Georg BRAULIK, OSB. Jeho znamenitú prednášku s názvom Milovať cudzinca. O prikázaní v Dt 10,19 už publikovanú v ostatnom čísle časopisu Studia Biblica Slovaca 13/2 (2021), si možno prečítať v plnom znení tu.

Publikované v Aktuality | Vložiť komentár

StBiSl 13/2 (2021) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 13/2 (2021):

StBiSl 13/2 (2021)
  • HOSŤOVECKÝ, Miroslav: Interpretácia výrazu Azazel v obrade vyhnania capa v Lv 16 a jeho neskoršia recepcia
  • GOSSE, Bernard: Správa poexilovej svätyne v línii tradícii Kroník, správca, kňaz, Kýros a charizmatiká rozprava [v angličtine]
  • KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna: Prorok Gád vo svetle 1Kr 21 [v angličtine]
  • KORYTIAKOVÁ, Martina: Polometaforický význam σκάνδαλα v Jdt 5,1. Interpretácia z pohľadu starovekej vojnovej defenzívy [v angličtine]
  • PRIHATNÝ, Pavel: Poéma o úsilí o nadobudnutie múdrosti (Sir 6,18-37). Sémantická a poetická analýza
  • ÁBEL, František: Elijáš vo zvesti apoštola Pavla. Typológia Elijášovej osoby v kontexte Pavlovej misionárskej horlivosti za Evanjelium [v angličtine]
  • BRAULIK, Georg: Milovať cudzinca. O prikázaní v Knihe Deuteronómium 10,19

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Publikované v Aktuality, Časopis | Komentáre vypnuté na StBiSl 13/2 (2021) – Dostupné