X. aktualizačný seminár na PBI v Ríme

Redakcia StBiSl dáva do pozornosti, že Pápežský biblický inštitút v Ríme zverejnil dátum i tému budúcoročného, desiateho aktualizačného seminára pre vyučujúcich sv. Písmo. Seminár je naplánovaný na 25. – 29. január 2021. Nosnou témou bude “V záujme budovania Cirkvi. Pavlove listy”. Viac o programe, prednášajúcich a spôsobe registrácie nájdete tu.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Požehnané Veľkonočné sviatky 2020!

Publikované v Aktuality | Vložiť komentár

StBiSl súčasťou ATLA

Od januára 2020 sa vedecký biblický časopis StBiSl stáva akceptovanou súčasťou poprednej databázy ATLA Religion Database®. ATLA RDB® združuje bibliografické záznamy z oblasti biblistiky, svetových náboženstiev, cirkevných dejín a náboženstva zo sociologického uhla pohľadu a je považovaná za významný zdroj vyhľadávania údajov v náboženských a teologických štúdiách. Databáza využíva platformu EBSCO, ktorú používajú univerzity a knižnice po celom svete. Zaradenie StBiSl do ATLA RDB® je výsledkom splnenia kritérií selektívneho hodnotiaceho procesu ATLA RDB® a tak priamym potvrdením vedeckej kvality a významu StBiSl. Prakticky tento krok najmä prináša ľahkú vyhľadateľnosť štúdií publikovaných v StBiSl celosvetovým akademickým publikom.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár

Umrel biblista a teológ prof. Petr Pokorný

Redakcia StBiSl so zármutkom prijala správu, že 18. januára 2020 do večnosti odišiel Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSC., dr.h.c. (1933 – 2020).

Profesor Petr Pokorný bol dlhoročný profesor novozákonnej teológie ETF UK v Prahe, a v roku 2019 aj vzácnym členom Redakčnej rady StBiSl.

Nekrológ od kolegov prof. P. Pokorného z ETF tu.

R. I. P.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár