StBiSl prístupný online

Logo StBiSl

Od roku 2019 je možné čítať bezplatne kompletné čísla ročenky Studia Biblica Slovaca 2005 – 2008 vo formáte .pdf a tiež prvých sedem ročníkov časopisu StBiSl 1 (2009) – 7 (2015). Všetky čísla časopisu sú sústavne online v kategórii StBiSl [ISSUU] (porov. Archív).

Publikované v Aktuality, Časopis, e-StBiSl, Ročenka/Annual | Vložiť komentár

Medzinárodná konferencia “Ježiš a farizeji”

Pápežský biblický inštitút v Ríme usporadúva v dňoch 7. – 9. mája 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom Ježiš a farizeji. Viac informácii na https://www.jesusandthepharisees.org/

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Emócie v Biblii

Čas Adventu a Vianoc sa nám spája najmä s nádejou a emóciou radosti. Biblia svedčí okrem radosti aj o mnohých iných emóciách. Prvotné preskúmanie fenoménu emócií v Biblii ponúka kolektív jedenástich autorov s ich dielom, ktoré sa v tomto čase dostáva na verejnosť – Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. Monografia vyšla ako tretí zväzok v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum.

Publikované v Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

Studia Biblica Sllovaca 10 (2/2018)

Druhé číslo desiateho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 10 (2/2018) je už dostupné v predaji. Obsah aktuálneho čísla:

  • KELLENBERGER Edgar: Bezmenné božské sily v Starom zákone? Debata s Erhardom Gerstenbergerom (s. 107-120) [v AJ]
  • OLICKAL Mathew: „Pánova sláva“ v kňazských púštnych tradíciách: Diskutovaný prípad Numeri 14,10 (s. 121-141) [v AJ]
  • GOSSE Bernard: 42 generácií v Ježišovej genealógii u Mat 1,1-17 a symbolizmus čísla 42 ako prekliatia alebo požehnania v Biblii a v Egypte (s. 142-151) [v AJ]
  • ALEXYOVÁ Adriana: Návrh štruktúry Knihy Numeri (s. 152-158)
  • FASSBERG Steven S.: Poznámka k elipse predložky bet pred podstatnými menami בית a פתח (s. 159-164) [v AJ]
Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár