Pripravujeme: “Spustošené je Ninive” (StBiSlSup 4)

Na trh sa už čoskoro dostane nový titul edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: “Spustošené je Ninive”. Exegetická štúdia Nah 3,1-7 vo svetle historicko-literárneho kontextu. Vedecká monografia sr. Fides Ivety Strenkovej CJ má v edícii hneď niekoľko prvenstiev. Je prvou, ktorá vychádza v cudzom jazyku – v taliančine, jej autorom je po prvýkrát Slovenka-biblistika a ide aj o vôbec prvý titul, ktorý sa dotýka vedeckého skúmania Knihy proroka Nahuma z dielne slovenských biblistov. O prínose Strenkovej monografie píše Peter Dubovský SJ: “Strenková predstavuje novú interpretáciu rétorických otázok dotýkajúcich sa Nah 3,7, ktorá čiatočne nabúráva doteraz ponúknuté výklady.”

Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár

e-StBiSl 12 (2/2020)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár

Nominácia na cenu Jozefa Búdu otvorená

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca otvára nomináciu na Cenu Jozefa Búdu za roky 2019 – 2020. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete

Publikované v Aktuality, Cena Jozefa Búdu | Vložiť komentár

Pripravované číslo StBiSl 12/2 (2020)

V týchto dňoch je v tlači druhé číslo aktuálneho ročníka StBiSl 12/2 (2020). V zhode s časom svojho vydania na sklonku roka 2020 bude decembrové číslo StBiSl náležite vianočne štedré. Dohromady prinesie sedem vedeckých štúdií, 4 staro- a 3 novozákonné. Súčasťou obsahu je aj jedna vedecká poznámka tematicky súvisiaca s 1600. výročím smrti Hieronyma, prekladateľa Písma. V najnovšom čísle nebudú tradične chýbať ani abstrakty svetového karentovaného časopisu, recenzie vedeckých publikácií a správy z diania v biblistike na Slovensku.

Publikované v Aktuality, Časopis | Vložiť komentár