Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlis a peer-reviewed scholarly periodical for philological, historical, exegetical and theological research of the Sacred Scripture of both the Old and the New Testament. It publishes only original research articles in Slovak, Czech and English.                                              

ISSN 2644-4879 (online)

Posted in Aktuality, Časopis, Oznamy | Comments Off on Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Letná biblická škola 2019

LBŠ 2019

Centrum Márie Wardovej – Congregatio Jesu organizuje v dňoch 23. – 27. augusta 2019 v rámci projektu Letná biblická škola “Orientácia & Inšpirácia” biblické prednášky s tematikou Ježiš a ženy. Ich otázky, túžby a nádeje … vtedy a dnes. Stretnutie v Exercičnom dome SVD na Kalvárii v Nitre povedie doktorka biblickej teológie Iveta Fides Strenková CJ. Viac o programe a cenách pobytu sa dočítate tu.

Posted in Oznamy | Leave a comment

Conference on Prophetic Figures

Conference logo

The editorial board of Studia Biblica Slovaca with the Roman Catholic Theological Faculty of Comenius University in Bratislava are organizing the international biblical conference Intrabiblical Interpretation of Former Prophets on December 13th – 15th 2019 in Badín (Slovakia). Main papers will be delivered by the distinguished scholars from Ireland, Israel and Italy: Jeremy Corley (Dublin), Peter Dubovský (Rome) and Emanuel Tov (Jerusalem).

The conference is focused on the tradition associated with prophetic figures from the early prophets (Josh–2Kgs) that was evolving within the formation of both the Old Testament and the New Testament writings. The aim of the conference is to explore the specific literary characteristics, typological development, and theological significance of these prophetic figures across history in the canonical Hebrew and Christian biblical writings, which were produced by the early prophets.

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Redakcia StBiSl odovzdala Cenu Jozefa Búdu

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD.

Vo štvrtok, 25. apríla 2019 na pôde RKCMBF UK v Bratislave redakcia Studia Biblica Slovaca odovzdala Cenu Jozefa Búdu (CJB) za roky 2017 – 2018 Mons. ThDr. Ing. Jozefovi Jančovičovi, SSL. PhD. Cenu za vedeckú publikačnú a odbornú prednáškovú činnosť na Katedre biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK), aktívnu činnosť pri tvorbe časopisu StBiSl a za popularizovanie výsledkov biblistiky na Slovensku udelili J. Jančovičovi SSDr. Blažej Štrba, PhD., šéfredaktor StBiSl, prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci Katedry biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo. PhD., dekan RKCMBF UK v Bratislave.

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Alleluia, Christ has risen!

Posted in Oznamy | Leave a comment