Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlis a peer-reviewed scholarly periodical for philological, historical, exegetical and theological research of the Sacred Scripture of both the Old and the New Testament. It publishes only original research articles in Slovak, Czech and English.                                              

ISSN 2644-4879 (online)

Posted in Aktuality, Časopis, Oznamy | Comments Off on Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Kniha žalmov a Kniha Jób – seminár na PBI v Ríme

Pápežský biblický inštitút (PBI) v Ríme organizuje od 20. do 24. januára 2020 seminár pre vyučujúcich a študujúcich sväté Písmo. Témou 9. ročníka je Kniha žalmov a Kniha Jób. Koordinátormi seminára sú prof. Gianni Barbiero (PBI) a prof. Luca Mazzinghi (Pápežská Gregorova univerzita, Rím). Celkovo počas seminára vystúpi 23 prednášajúcich z rôznych svetových akademických inštitúcií. Ukončujúca prednáška bude špeciálne patriť kardinálovi Gianfrancovi Ravasimu. Detailný program tohtoročného seminára pozri tu.

Posted in Oznamy | Leave a comment

Studia Biblica Slovaca 11 (2/2019) – published

The content of the current issue StBiSl 11 (2/2019):

  • HÄNER, Tobias: Jobe, Victim of Ironies. A Linguistic Reevaluation of Job 1:10 in Its Context
  • MAJTÁN, Ľubomír: Timothy and Charisma in 1 Tim 4:14: A Recognition or A Transfer through the Laying on of Hands by the Elders?
  • BOTTINI, Giovanni Claudio: Continuity and Innovation in Biblical Tradition: Elijah from 1 Kgs 17-18 to Jas 5:17-18
  • RINDOŠ, Jaroslav: The Greek Genitive εὐδοκίας in Luke 2:1
  • ZAVARSKÝ, Svorad: The Book of Psalms by Blasius Aponi de Nagy Appon (1624) and the Inculturation of Faith

You can find the complete content of the whole issue together with the summaries here.

Posted in Časopis | Leave a comment

e-StBiSl 11 (2/2019)

Posted in Časopis, e-StBiSl | Leave a comment

A Blessed Christmas 2019 and A Happy New Year 2020

Posted in Oznamy | Leave a comment