Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlis a peer-reviewed scholarly periodical for philological, historical, exegetical and theological research of the Sacred Scripture of both the Old and the New Testament. It publishes only original research articles in Slovak, Czech and English.                                              

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Posted in Časopis, e-StBiSl | Comments Off on Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

StBiSl 14/2 (2022) – Available Online

The content of the current issue StBiSl 14/2 (2022):

StBiSl 14/2 (2022)
  • GIROLAMI, Maurizio: Hellenistic Interpretation of the Hebrew Text of Prov 8:22-31 up to the Beginning of the Christian Era
  • ATTARD, Stefan M.: Self-Portrayal as a ‘Fence around Torah’: An Ethical Critique of Eleazar’s Martyrdom in 2 Maccabees 6:18-31
  • WATERS Sr, Kenneth L.: Jesus and the Passover in Mark 14:1-12: A Chronological Confusion?
  • PAVELČÍK, Július: The Book of Acts 12:25 – A Contextual Interpretation [in Slovak]
  • ŠTRBA, Blažej: Traces of the “Spirit of Wisdom” in the Old Testament
  • The issue also includes abstracts of Liber Annuus LXX (2020), and a book review.

You can find the summaries of all the treatises here. To see the complete issue click here.

Posted in Aktuality, Časopis | Leave a comment

Exegéza a hermeneutika, Rím 2023

Na pôde Pápežského biblického inštitútu v Ríme sa v dňoch 4. až 6. mája 2023 uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia Exegéza a hermeneutika: Hľadanie prepojenia medzi históriou, teológiou a kultúrami/kontextami. (Exegesis and Hermenutics: Searching for a Nexus between History, Theology, and Cultures/Contexts). Registrácia na konferenciu je povinná. Program konferencie je dostupný tu.

Posted in Aktuality, Oznamy | Leave a comment

e-StBiSl 14 (2/2022)

Posted in Časopis, e-StBiSl | Leave a comment

Noví držitelia Ceny Jozefa Búdu

Jozef Búda

Redakcia vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) po šiestykrát udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB). Z množstva nominovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy sa za obdobie 2020 – 2021 stali laureátmi Mons. prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. a PD SSL., SOAL, Peter Juhás, PhD. et PhD. Vyhlásenie držiteľov CJB 2020 – 2021 sa uskutočnilo v Nedeľu Božieho Slova, 22. januára 2023. Životopisnú tvorivú biblickú črtu dvoch nových laureátov predstavili ich dvaja kolegovia prof. ThDr. František Trstenský, PhD. a doc. ThDr. Juraj Feník, PhD.

Posted in Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Správy | Leave a comment