Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlis a peer-reviewed scholarly periodical for philological, historical, exegetical and theological research of the Sacred Scripture of both the Old and the New Testament. It publishes only original research articles in Slovak, Czech and English.

Posted in Aktuality, Časopis, Oznamy | Comments Off on Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

StBiSl – Supplementum 2

Pionierom edície StBiSl – Supplementum bola v roku 2014 Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) od autora Blažeja Štrbu. V týchto dňoch sa do tlače dostáva druhý zväzok edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: PREKLAD Z BIBLICKEJ GRÉČTINY DO SLOVENČINY. PROBLÉMY, RIEŠENIA A PERSPEKTÍVY. Autorkou monografie je Helena Panczová, slovenská klasická filologička, vysokoškolská pedagogička a prekladateľka diel starovekého kresťanstva gréckej a latinskej jazykovej oblasti.

Continue reading

Posted in Supplementum StBiSl | Leave a comment

Studia Biblica Slovaca 10 (1/2018)

In the first volume of the jubilee StBiSl 10 (2018), there are five scholarly essays, dealing with subjects from the Old and New Testament as well as from linguistics:

  • KELLENBERGER, Edgar: Asenat. Why Have the Tribes of Ephraim and Manasseh an Egyptian Ancestress? (pp. 1-11)
  • LOZINSKYY, Hryhoriy: Theological Exegesis in LXX? Exod 24:9-11 as a Case in Question (pp. 12-39)
  • LUPO, Angela Maria: God’s Curse in the Hanged Man. Crux interpretum in Deut 21:23 (pp. 40-59)
  • MUDROŇ, Jaroslav: Hearer’s Response to Jesus’ Aramaic in Mark (pp. 60-75)
  • PANCZOVÁ, Helena: Greek Superscriptions of Psalms. Problem of the Linguistic Interpretation of Isolated Elements (pp. 76-88).

The issue includes also the usual rubrics – reviews, abstracts, and news. You can find the complete content of the whole issue together and the summaries here.

Posted in Časopis | Leave a comment

Výročie bývalého vydavateľa StBiSl

Rok 2018 sa nesie v jubilejnom duchu tak pre slovenské biblické periodikum Studia Biblica Slovaca ako i pre jeho niekdajšieho vydavateľa Katolícke Biblické dielo (KBD). KBD a jeho vtedajší riaditeľ prof. Mons. Anton Tyrol totiž v rokoch  2006 – 2011 zastrešili vydavateľskú platformu periodika StBiSl, čím významne pomohli Continue reading

Posted in Oznamy | Comments Off on Výročie bývalého vydavateľa StBiSl

Bibliographic Style and Ethics – updated

At the beginning of 2018, the StBiSl‘s Editorial Staff approved the updated versions both of the Bibliographic and Citation Style (BCS) of the journal and the general Ethics of StBiSl.

Posted in Aktuality, Správy | Leave a comment