Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlis a peer-reviewed scholarly periodical for philological, historical, exegetical and theological research of the Sacred Scripture of both the Old and the New Testament. It publishes only original research articles in Slovak, Czech and English.                                              

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Posted in Časopis, e-StBiSl | Comments Off on Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete – Rím

V dňoch 9. – 10. 11. 2022 sa na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme konala medzinárodná konferencia na tému “A Profile of an Ideal Ruler in the Hellenistic World” (Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete). Osobitosťou konferencie bol jej zámer pojať túto špecifickú a veľlmi kompelxnú problematiku z interdisciplinárnej perspektívy, t. j. nielen z biblického pohľadu. Z toho dôvodu bola konferencia rozčlenená na sekcie, z ktorých každá reflektovala tematiku z odlišnej chronologickej i disciplinárnej perspektívy (Egyptológia, staroveký Blízky východ a akkadčina, staroveké Grécko, židovský helenizmus a Septuaginta). Prednášajúcimi boli odborníci z rôznych svetových univerzít (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko). Svoje zastúpenie mal aj biblický svet zo Slovenska. Program konferencie je dostupný tu. Viac sa o konferencii môžete dočítať v pripravovanom čísle Studia Biblica Slovaca 14/2 (2022).

Posted in Aktuality, Správy | Leave a comment

“Obedient in Gethsemane” – a new publication

A new title in the Studia Biblica Slovaca Supplementum edition has been released – a monograph by Timothy Mejida entitled Obedient in Gethsemane. Narrative-critical reading of Mt 26:36-46. The publication was published by Comenius University in Bratislava also with the support of the association Cleopas.

This monograph explores…

Posted in Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl | Leave a comment

Nominácia na cenu Jozefa Búdu otvorená

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca otvára nomináciu na Cenu Jozefa Búdu za roky 2021 – 2022. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického výskumu Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete posielať…

Posted in Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Oznamy | Leave a comment

Aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma – Rím 2023

V rámci tradície permanentného vzdelávania v oblasti biblistiky organizuje Pápežský biblický inštitút v Ríme (PBI) v dňoch 23. – 27. januára 2023 aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma. Témou seminára budú: „Texty a verzie Starého zákona. Od textovej kritiky ku kritike literárnej“ [Testi e version dell’AT: dalla critica testuale alla critica letteraria]. Prednášajúcimi budú odborníci zvučných mien z pápežských univerzít v Ríme i z akademických inštitúcií z celého sveta. V prípade záujmu o osobnú alebo on-line účasť na seminári je potrebné sa zapísať zaslaním e-mailu hlavnému sekretárovi PBI, Sig. Carlovi Valentinovi, na pibsegr@biblico.it najneskôr do 10. októbra 2022. Zápisné je 120 €, pre tzv. bývalých absolventov PBI 100 €. Predbežný program seminára je nájdete tu

Posted in Nezaradené | Leave a comment