StBiSl v databáze SCOPUS

S radosťou sa môžeme podeliť so všetkými našimi čitateľmi o dobrú správu. SCOPUS Content Selection & Advisory Board (CSAB) posúdil žiadosť časopisu Studia Biblica Slovaca o prijatie do svojej databázy a schválil ju. Časopis StBiSl bol tak uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií Scopus. Prijatím do uvedenej online platformy sa StBiSl svojou kvalitou zaradí medzi karentované periodiká.

Dovoľte mi vyjadriť veľkú vďaku členom redakčnej aj vedeckej rady, recenzentom, všetkým prispievateľom, spolutvorcom, našim priateľom a občianskemu združeniu Cleopas za stálu podporu. Je to náš spoločný úspech.

Blažej Štrba, šéfredaktor

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.