Studia Biblica Slovaca 11 (2/2019) – dostupné

Druhé číslo jedenásteho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 11 (2/2019) je už dostupné. Obsah aktuálneho čísla:

  • HÄNER, Tobias: Jób, obeť irónie. Lingvistické prehodnotenie Jób 1,10 v jeho kontexte
  • MAJTÁN, Ľubomír: Timotej a charizma v 1Tim 4,14. Ratifikácia alebo transfer pri vkladaní rúk starších?
  • BOTTINI, Giovanni Claudio: Kontinuita a inovácia v biblickej tradícii. Eliáš od 1Kr 17-18 po Jak 5,17-18
  • RINDOŠ, Jaroslav: Grécky genitív εὐδοκίας u Lk 2,1
  • ZAVARSKÝ, Svorad: Žaltár Blažeja Oponického (1624) a inkulturácia viery

S končiacim sa starým rokom 2019 prichádza nové číslo biblického vedeckého časopisu StBiSl 11 (2019). Prináša tri vedecké štúdie. Prvá sa venuje neinterogatívnemu použitiu častice הלא dodávajúcej tvrdeniu v starozákonnej Knihe Jób 1,10 nádych irónie (Tobias Häner). Témou druhej štúdie je interpretácia gesta vkladania rúk v novozákonnom Prvom liste Timotejovi ako rozpoznania Timotejovej charizmy čo do lídra komunity po sv. Pavlovi (Ľubomír Majtán). Intratextuálna interpretácia postavy proroka Eliáša v 1Kr 17-18 a Jak 5,17-18 je predmetom tretej štúdie (Giovanni C. Bottini, OFM).

Dve kratšie vedecké poznámky sa zaoberajú jedna problematikou správnosti slovenského prekladu „dobrej vôle“ z Lk 2,14 v slovenskom katolíckom preklade Biblie a omšovom hymne „Glória“ Rímskeho misála (Jaroslav Rindoš, SJ) v a druhá existenciou novolatinskej parafrázy 150 žalmov od Blažeja Oponického (r. 1624) ako skvostu staršej slovenskej literatúry (Svorad Zavarský).

Okrem toho časopis ponúka recenzie troch odborných vedeckých prác zo Slovenska i zahraničia a správy z udalostí biblicko-exegetického zamerania.

Kompletný obsah celého čísla spolu so zhrnutiami štúdii nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.