StBiSl 13/2 (2021) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 13/2 (2021):

StBiSl 13/2 (2021)
  • HOSŤOVECKÝ, Miroslav: Interpretácia výrazu Azazel v obrade vyhnania capa v Lv 16 a jeho neskoršia recepcia
  • GOSSE, Bernard: Správa poexilovej svätyne v línii tradícii Kroník, správca, kňaz, Kýros a charizmatiká rozprava [v angličtine]
  • KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna: Prorok Gád vo svetle 1Kr 21 [v angličtine]
  • KORYTIAKOVÁ, Martina: Polometaforický význam σκάνδαλα v Jdt 5,1. Interpretácia z pohľadu starovekej vojnovej defenzívy [v angličtine]
  • PRIHATNÝ, Pavel: Poéma o úsilí o nadobudnutie múdrosti (Sir 6,18-37). Sémantická a poetická analýza
  • ÁBEL, František: Elijáš vo zvesti apoštola Pavla. Typológia Elijášovej osoby v kontexte Pavlovej misionárskej horlivosti za Evanjelium [v angličtine]
  • BRAULIK, Georg: Milovať cudzinca. O prikázaní v Knihe Deuteronómium 10,19

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.