Milovať cudzinca

V modernej dobe dostáva problematika „cudzincov“ najrôznejšie podfarbenia. Argumentácie mnohých zainteresovných vychádzajú z rôznych sociálnych, ideových, či náboženských tradícii. 7. októbra 2021 sa podobnou témou zaoberal prof. P. Georg BRAULIK, OSB. Jeho znamenitú prednášku s názvom Milovať cudzinca. O prikázaní v Dt 10,19 už publikovanú v ostatnom čísle časopisu Studia Biblica Slovaca 13/2 (2021), si možno prečítať v plnom znení tu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.