StBiSl 13/1 (2021) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 13/1 (2021):

  • CANDIDO, Dionisio: Ako bola prijatá Kniha Judita východnými otcami v 4. stor. pred n. l.? [v angličtine]
  • KUNJANAYIL, Paul: Vzájomná súvislosť medzi témou Emanuel a odpustením hriechov v Evanjeliu podľa Matúša [v angličtine]
  • FENÍK, Juraj: Symbolika šiat v cykle Eliáša a Elizea a v Jánovom evanjeliu [v angličtine]
  • MAJTÁN, Ľubomír: Motívy obriezky Timoteja v Sk 16,1-5. Historický, etnický a náboženský aspekt obriezky Timoteja v Skutkoch apoštolov a teologická interpretácia z pohľadu spoločenstva prvotnej Cirkvi
  • TICHÝ, Ladislav: Jak je třeba chápat Pavlovo vyjádření v 1Kor 7,38b?
  • TYROL, Anton: Eliáš. Cesta v tichu a námahe s pokrmom zhora

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.