Seminár pre docentov a odborníkov na Sväté Písmo

SONY DSCNa Pápežskom Biblickom Inštitúte v Ríme (PBI)  sa 20. – 24. januára 2014 konal Aktualizačný seminár určený pre docentov a odborníkov na Sväté Písmo.

Išlo už v poradí o tretí seminár, ktorý PBI organizoval na návrh mnohých biblistov, najmä však svojich bývalých študentov. K približne stovke účastníkov sa pripojili i štyria slovenskí odborníci na Bibliu:

  • Iveta Strentková CJ (riaditeľka KBD, c. o.),
  • Mykhaylyna Kľusková (vyučujúca na Katolíckej Univerzite v Ružomberku),
  • Mária Kardis (vyučujúca na Prešovskej Univerzite v Prešove) a
  • Blažej Štrba (šéfredaktor StBiSl , vyučujúci na TI RKCMBF UK v Bratislave).
Tento obsah bol zaradený v Konferencia. Zálohujte si trvalý odkaz.