Z obsahu najnovšieho StBiSl 5 (2/2013)

  • RekPlag_SJ_5_2_2013-1Koľko rečí ovládal Ježiš a ktorou z nich sa modlil Otče náš?
  • Verili Izraeliti pred exilom v jedného alebo viacerých bohov?
  • V čom videli sv. Augustín a sv. Ambróz posolstvo Ž 51 pre ich súčasníkov?
  • Čo viedlo sv. Augustína k tomu, aby zmenil svoj negatívny postoj k Starému zákonu?
  • Ako precízne lingvistické skúmanie napomáha správnej interpretácii novozákonných pasáží?

Odpovede na tieto i iné otázky prináša najnovšie, druhé číslo Studia Biblica Slovaca 5 (2013). Pre zoznam autorov a ich príspevkov pozri tu. Abstrakty dostupné tu.

Redakcia StBiSl sa týmto zároveň ospravedlňuje Róbertovi Horkovi i čitateľom za nesprávne uvedenie jeho krstného mena ako autora príspevku na obálke časopisu StBiSl 5 (2/2013).

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.