Letná škola jazykov Biblie 2013

Letná škola jazykov Biblie 2013Projekt letnej školy jazykov Biblie (LSJB 2013)  je tu po roku opäť. Počas letných mesiacov je štúdium hebrejčiny, gréčtiny a sýrčiny otvorené pre každého záujemca, ktorý túži postupne odkrývať nádheru Božieho Slova.

Náplňou kurzu hebrejčiny bude lektúra vybraných textov hebrejskej Biblie, kurzy gréčtiny a sýrčiny budú mať charakter úvodu a nevyžadujú predošlú znalosť týchto jazykov.

Kurzy sa uskutočnia v sídle Teologickej fakulty (Hlavná 89, Košice) v nasledujúcom harmonograme:

  • Kurz gréčtiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 80 vyučovacích hodín (4 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 12. august – 6. september 2013.
  • Kurz hebrejčiny pre pokročilých s časovou dotáciou 40 vyučovacích hodín (2 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 19. august – 13. september 2013. 
  • Kurz sýrčiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 40 vyučovacích hodín (2 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 19. august – 13. september 2013.

Náplňou kurzu hebrejčiny bude lektúra vybraných naratívnych a poetických textov hebrejskej Biblie a tak bude kurz určený pre záujemcov už ovládajúcich hebrejskú gramatiku prebranú v štandardných úvodných kurzoch.  Absolventi získajú certifikát na úrovni pokročilý.  Kurzy gréčtiny a sýrčiny budú mať charakter úvodu a nebudú predpokladať predošlú znalosť týchto jazykov.  Ich cieľom bude zvládnutie základnej gramatiky nevyhnutnej pre lektúru pôvodných textov.  Absolventi získajú certifikát na úrovni mierne pokročilý.

Vedúci kurzov:

  • Kurz hebrejčiny a sýrčiny: SSL., SOAL. Peter Juhás, PhD. absolvent Pontificio Istituto Biblico (Roma) a vyučujúci na Ludwig-Maximilians-Universität (München) a Teologickej fakulte KU (Košice). 
  • Kurz gréčtiny povedie Juraj Feník, S.T.D., absolvent The Catholic University of America (Washington, DC) a vyučujúci na Teologickej fakulte KU (Košice). 

Garantom LSJB 2013 je doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., prorektor KU.

Poplatky:

  • Kurz gréčtiny 100 EUR
  • Kurz hebrejčiny a sýrčiny 50 EUR. 

Bližšie informácie a možnosť záväzného prihlásenia sa do 12. júna 2013 na emailovej adrese lsjb2013@centrum.sk

Ubytovanie a stravu si môžu záujemcovia objednať v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, Košice; tel. 055 68 36 173.

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.