Slovák povedie Fakultu biblických vied v Ríme

dubovskySlovenský biblista a zároveň i člen redakčnej rady StBiSl bol 23. mája 2013 menovaný za dekana Fakulty biblických vied Pápežského Biblického Inštitútu v Ríme, kde už od roku 2006 pôsobí ako profesor pre starozákonnú exegézu. Jeho mandát nadobudne účinnosť 1. septembra 2013 a potrvá nasledujúce tri roky. 

Odborný životopis Petra Dubovského SJ je dostupný na: http://www.biblico.it/professori/dubovsky.html

Peter Dubovský SJ sa takto pripojí k súčasnému „tandemu“ Slovákov, ktorí sú od roku 2012 vo vedení dvoch pápežských univerzít: dominikán Miroslav Konštanc Adam vykonáva funkciu rektora Pápežskej Univerzity sv. Tomáša Akvinského a doc. Ľubomír Žák je prodekanom Teologickej fakulty Pápežskej Lateránskej Univerzity.

Redakcia StBiSl úprimne želá Petrovi Dubovskému SJ veľa múdrosti a tvorivých síl pri plnení zodpovednej úlohy, ktorá mu bola zverená.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.