Príspevky o Knihe Exodus publikované – časť I.

logo – Exodus konferencia

Konferencia s názvom Exodus – moderný komentár k starovekej knihe v septembri 2010 priniesla viaceré cenné príspevky odborníkov zo zahraničia i z domova. Prvá časť príspevkov je publikovaná v časopise Studia Biblica Slovaca. Zväzok 2, druhého ročníka časopisu StBiSl (2010) prináša práve hlavné príspevky biblistov zo zahraničia.

  • Jean Louis Ska SJ, Kniha Exodus: Základné a otvorené otázky
  • Georg Braulik OSB, Boh bojuje za Izrael. K intertextualite deuteronomisického rozprávania o zaujatí krajiny a Exodus 1 – 14
  • Peter Dubovský SJ, Boží hnev v mezopotámskych kráľovských nápisoch a v Knihe Exodus
  • Gabriel Ivana Vlková OP, „Pán je mou silou a písní.“ Výpověď tradiční antifony (Ex 15,2;Iz 12,2; Ž 118,4).

Ďalšie číslo časopisu prinesie ostatné príspevky konferencie.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Konferencia, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.