Výročie bývalého vydavateľa StBiSl

Rok 2018 sa nesie v jubilejnom duchu tak pre slovenské biblické periodikum Studia Biblica Slovaca ako i pre jeho niekdajšieho vydavateľa Katolícke Biblické dielo (KBD). KBD a jeho vtedajší riaditeľ prof. Mons. Anton Tyrol totiž v rokoch  2006 – 2011 zastrešili vydavateľskú platformu periodika StBiSl, čím významne pomohli jeho vzrastu a do istej miery majú zásluhu na jeho následnej teraz už desaťročnej existencii. Z tohto dôvodu redakcia StBiSl úprimne vyjadruje k 25. výročiu KBD poďakovanie za pomoc pri vzraste periodika StBiSl a praje KBD hojnosť Božej ochrany a inšpirácie vo všetkých jeho aktivitách pri šírení Božieho slova na Slovensku.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.