1. Conferences

Exodus (2010)

Moderný komentár k starovekej knihe (10. – 11. 9. 2010)

Žalmy / Psalms (2012)

Z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie (13. – 14. 9. 2012)

Prophets (2019)

Intrabiblical Interpretation of the Former Prophets (13. – 15. 12. 2019)