StBiSl 9 (1/2017) – o Ráchelinom hrobe, násilí, (ne)obrátení Pavla i o Bohu sudcovi

Aktuálne nové číslo Studia Biblica Slovaca dosvedčuje, že brány poznania a vedy sú stále otvorené. Od júna je totiž čitateľom k dispozícii v poradí už 9. ročník časopisu so šesticou vedeckých príspevkov (čítaj Abstrakty) a recenziami niekoľkých nových odborných publikácií. V prvých štyroch príspevkoch StBiSl 9 (1/2017) pojednáva popri exegetických problémoch aj o pravde v Biblii. Ide o ozvenu na dokument Pápežskej biblickej komisie Inšpirácia a pravda Svätého písma (2014).

Rozdielne uvedenie lokalít Ráchelinej hrobky v biblických textoch (Gen 35 a 1Sam 10) vysvetľuje biblista Milan Sova. Výkladom kontroverznej témy dobyvačných vojen v Knihe Jozue (kap. 6–12) sa venuje Blažej Štrba. Tematicky podobne ladený je i príspevok od Ivety Fides Strenkovej CJ o obrazoch násilia v Knihe proroka Nahuma (3,1-7). Zámerom štvrtej vedeckej štúdie od Miroslava Varša je výklad pôvodu postáv mágov, resp. mudrcov z východu, v Matúšovom Evanjeliu ako mimo-biblickej inšpirácie z literárnej tvorby starovekého sveta. Novozákonnú sekciu završujú vedecké články v angličtine od dvoch uznávaných biblistov zo zahraniča. Matteo Crimella analyzuje Lukášovo podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove (Lk 18,1-8), aby predstavil jeho teologický zámer a antropologický rozmer. Šesticu vedeckých štúdií napokon uzatvára jezuita Jean-Noël Aletti SJ, ktorý sa napriek názorovému mainstreamu šteklivo pýta, či je skutočne možné hovoriť o obrátení Pavla v Skutkoch apoštolov (kap. 9, 22 a 26).

Záujemcovia o časopis si ho môžu objednať na mejlovej adrese kniznica@frcth.uniba.sk.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.