Pripomíname si prof. Štefana Janegu

Janega_Veľkonočný baránok6. júla 2016 uplynie 10. rokov od úmrtia slovenského kňaza, pápežského preláta, pedagóga a odborníka na biblické vedy prof. ThDr. Štefana Janegu (10. 12. 1912 – 6. 7. 2006). Prof. Janega do slovenčiny preložil Knihu Jozue, Knihu sudcov, Prvú a Druhú knihu Machabejcov. Je autorom viacerých monografií venujúcich sa Svätému písmu i Krátkej gramatiky biblickej hebrejčiny (1998). Redakcia StBiSl si s úctou pripomína túto osobnosť, ktorej dielo v mnohom prispelo do oblasti slovenskej biblistiky. Podrobný prehľad bibliografie prof. Janegu je možné nájsť v príručke ŠTRBA, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) [Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989 – 2013)] (Studia Biblica Slovaca – Supplementum) Badín, 2014.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.