Najnovšie číslo StBiSl 7 (1/2015) – už ste si ho prečítali?

StBiSl-7-01-2015Živá a diskutovaná téma problematiky prekladu Svätého písma sa odráža i v najnovšom čísle časopisu StBiSl 7 (1/2015). Venujú sa jej hneď dva úvodné príspevky biblistov Miroslava VaršuBlažeja Štrbu. Kým objektom príspevku M. Varšu sú lexémy jurisdikčného charakteru v Starom zákone a najmä v Knihe Deuteronómium, B. Štrba si vzal na „mušku“ preklady niekoľkých hebrejských termínov o dôležitých Božích charakteristikách – ľútostivý, milostivý, milosrdný. Tie naviac aktuálne a vhodne pasujú i k ohlásenému Roku Božieho Milosrdenstva. Teologicky ladený je i príspevok talianskeho novozákonného biblistu a teológia Massima Grilliho.

Autor vysvetľuje význam matúšovského konceptu „naplnenie (Zákona)“. Posledné dva príspevky zostávajú naďalej v prostredí Nového zákona. Čitateľ iste neobíde viac ako zaujímavú tematiku článku kalifornského bádateľa Ansgara Kellyho, ktorý predstavuje variabilitu vo vnímaní konceptu exorcizmu v dejinách výkladu Nového zákona a v Cirkvi. Andrea Korečková – autorka posledného piateho príspevku – približuje čitateľovi závery výskumu gréckych náhrobných nápisov z prelomu 2. a 1. stor. pred Kr., aby tak poukázala na v nich obsiahnutý pochmúrny a nádeje zbavený koncept života po smrti, s ktorým ostro kontrastuje novozákonné posolstvo nádeje.

V časopise nechýbajú ani preklady abstraktov vybraných svetových biblických periodík (Biblica, Liber Annuus), triáda recenzií niektorých zaujímavých a nedávno publikovaných monografií (Slovensko, Česká republika, Taliansko), a tiež bohatý prehľad správ z biblického sveta a výskumu Svätého písma.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.