Konferencia „Pád Jeruzalema a začiatok Tóry“

PBI - logo

Pánovo slovo trvá naveky

Pápežský Biblický Inštitút v Ríme v spolupráci s Univerzitou v Georgetown (Washington, DC) organizuje v dňoch 27. – 28. marca 2015 konferenciu tematicky zameranú na historické obdobie a starozákonnú tvorbu reflektujúcu obdobie pádu Jeruzalema, ktoré je úzko spojené so začiatkami formovania Tóry. Spomedzi prednášajúcich nemožno nespomenúť takých odborníkov na biblickú históriu, archeológiu a exegézu ako sú I. Finkelstein (Tel Aviv, Izrael), K. Schmid (Zurich, Švajčiarsko), O. Eckhart (Mníchov, Nemecko), G. Fischer (Innsbruck, Rakúsko) či dekan Biblickej fakulty PBI v Ríme Peter Dubovský SJ, ktorých dopĺňa rada ďalších zvučných mien. Prihlásenie je nutné na pibsegr@biblico.it. Viac o programe tu. Abstrakty k nahliadnutiu tu.

Tento obsah bol zaradený v Konferencia, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.