Emócie v Biblii

  • Verzia
  • Stiahnuť 45
  • Veľkosť súboru 237.23 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 16. mája 2019
  • Posledná aktualizácia 16. mája 2019

Emócie v Biblii

Blažej ŠTRBA a kol.: Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii, Bratislava: RKCMBF UK, 2018. (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 3). 328 s. ISBN 978-80-88696-75-9.

Zálohovať trvalý odkaz.