Analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium

Analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium (AnaBiDeut) je výsledkom dlhoročného spracovávania informácií o odborných štúdiách ku Knihe Deuteronómium. Tvorcami analytickej bibliografie sú svetoznámi odborníci na Knihu Deuteronómium, prof. Norbert Lohfink, SJ a prof. Georg Braulik, OSB. Databáza je od marca 2021 voľne prístupná na internete prostredníctvom adresy: www.anabideut.biblica.sk/.

Samotné štatistické údaje naznačujú, že tu ide o monumentálne dielo. AnaBiDeut v čase jej

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.