Aktuálne číslo StBiSl – dostupné online

Obsah nového online čísla StBiSl 16/1 (2024):

StBiSl 16/1 (2024)
  • DUBOVSKÝ, Peter: Kritická exegéza Kníh kráľov vo svetle konceptu inšpirácie [v angličtine]
  • ŠTRBA, Blažej: Kto môže súdiť vraha? Rekontextualizácia právnych predpisov o mestách útočišťa v Joz 20,4-5 [v angličtine]
  • ÁBEL, František: Ioudaïsmos z hľadiska spomínania. Výskum sémantických zmien výrazu od obdobia Makabejcov po rané druhé storočie po Kr. [v angličtine]
  • MALIŠ, Michal: Prečo sa Ježiš obrátil? Viacvýznamovosť Ježišovho fyzického obrátenia sa v synoptických evanjeliách [v slovenčine]
  • PANCZOVÁ, Helena: Stal sa z Petra v Lk 5,10 naozaj „lovec ľudí“? O sémantike slovesa ζωγρέω [v slovenčine]

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a kompletné znenie celého čísla nájdete tu. Objednávky na časopis v tlačenej podobe zasielajte na kniznica(at)frcth.uniba.sk.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.