Jozue v Knihe Exodus

Stiahnuť
Download is available until [expire_date]
  • Verzia
  • Stiahnuť 1
  • Veľkosť súboru 3.63 MB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 11. februára 2024
  • Posledná aktualizácia 26. júna 2024

Jozue v Knihe Exodus

Predmetom výskumu monografie Jozue v Knihe Exodus sú štyri state z Knihy Exodus, v ktorých vystupuje Jozue. V prvej z nich (Ex 17,8-16) Jozue zápasí s Amalekitmi ešte pred príchodom na Boží vrch na púšti Sinaj. V druhej stati (24,12-18) vystupuje s Mojžišom na Boží vrch, v tretej sa opisuje zostup oboch z vrchu (32,15-19) a v poslednej stati Jozue zostáva permanentne v stane stretnutia (33,7-11). Ide o exegetický literárnokritický výskum každej zo štyroch textov. Keďže však ide o textovo-literárny výskum jednej témy naprieč celou knihou, jednotlivé perikopy sú analyzované účelovo najmä kvôli objasneniu významu Jozueho v daných epizódach. Výsostná pozornosť bude teda venovaná Jozuemu a jeho úlohe v daných perikopách Knihy Exodus.

Zálohovať trvalý odkaz.