StBiSl v databáze SCOPUS

S radosťou sa môžeme podeliť so všetkými našimi čitateľmi o dobrú správu. SCOPUS Content Selection & Advisory Board (CSAB) posúdil žiadosť časopisu Studia Biblica Slovaca o prijatie do svojej databázy a schválil ju. Časopis StBiSl bol tak uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií Scopus. Prijatím do uvedenej online platformy sa StBiSl svojou kvalitou zaradí medzi karentované periodiká.

Dovoľte mi vyjadriť veľkú vďaku členom redakčnej aj vedeckej rady, recenzentom, všetkým prispievateľom, spolutvorcom, našim priateľom a občianskemu združeniu Cleopas za stálu podporu. Je to náš spoločný úspech.

Blažej Štrba, šéfredaktor

Publikované v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis / Journal, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Požehnané veľkonočné sviatky 2024!

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

Časopis v zozname AWOL

Časopis Studia Biblica Slovaca bol zaradený do zoznamu AWOL – The Ancient World Online (ISSN 2156-2253). Zoznam AWOL aktuálne predstavuje 2136 titulov časopisov skúmajúcich staroveký svet, ktoré sú voľne prístupné (Open Access).

AWOL je projekt Charlesa E. Jonesa, knihovníka Tombrosa pre klasické a humanitné vedy v Pattee Library, Penn State University. Obsahuje digitalizované pôvodne „tlačené“ časopisy od ich vzniku v 18. storočí až po súčasnosť. Zahŕňa aj časopisy s voľným prístupom v digitálnej podobe. Preto sme veľmi vďační projektu profesora Charlesa E. Jonsona za zaradenie časopisu StBiSl do ich prestížnej databázy.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

100 rokov SBF v Jeruzaleme

Udelenie pamätnej medaily B. Štrbovi (vpravo)

15.-16. januára 2024 sa v sídle Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme konali oficiálne oslavy storočnice založenia biblickej archeologickej fakulty Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme. Na oficiálnom programe osláv mal časopis StBiSl zastúpenie hneď dvakrát.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

StBiSl 15/2 (2023) – dostupné online

Obsah nového online čísla StBiSl 15/2 (2023):

StBiSl 15/2 (2023)
  • TOV, Emanuel: Písanie úvodu k textovej kritike hebrejskej Biblie. Moderný prístup [v angličtine]
  • MÁTIKOVÁ, Anna: „Môj milý vyniká medzi desaťtisícmi.“ Intertextuálna analýza Pies 5,9 a Nár 4,1-10 [v angličtine]
  • KORYTIAKOVÁ, Martina: Dva stany. Interpretácia priestorov Judity a Holofernesa a ich funkcie v Knihe Judita [v angličtine]
  • MAREČEK, Petr: Pavlovo velké písmo v Gal 6,11 [v češtine]
  • PANCZOVÁ, Helena: Niekoľko kritických poznámok k metodike nového prekladu Biblie do slovenčiny

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a kompletné znenie celého čísla nájdete tu. Objednávky na časopis v tlačenej podobe zasielajte na kniznica(at)frcth.uniba.sk.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár