StBiSl v databáze SCOPUS

S radosťou sa môžeme podeliť so všetkými našimi čitateľmi o dobrú správu. SCOPUS Content Selection & Advisory Board (CSAB) posúdil žiadosť časopisu Studia Biblica Slovaca o prijatie do svojej databázy a schválil ju. Časopis StBiSl bol tak uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií Scopus. Prijatím do uvedenej online platformy sa StBiSl svojou kvalitou zaradí medzi karentované periodiká.

Dovoľte mi vyjadriť veľkú vďaku členom redakčnej aj vedeckej rady, recenzentom, všetkým prispievateľom, spolutvorcom, našim priateľom a občianskemu združeniu Cleopas za stálu podporu. Je to náš spoločný úspech.

Blažej Štrba, šéfredaktor

Publikované v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy | Vložiť komentár

Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis / Journal, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Aktuálne číslo StBiSl – dostupné online

Obsah nového online čísla StBiSl 16/1 (2024):

StBiSl 16/1 (2024)
  • DUBOVSKÝ, Peter: Kritická exegéza Kníh kráľov vo svetle konceptu inšpirácie [v angličtine]
  • ŠTRBA, Blažej: Kto môže súdiť vraha? Rekontextualizácia právnych predpisov o mestách útočišťa v Joz 20,4-5 [v angličtine]
  • ÁBEL, František: Ioudaïsmos z hľadiska spomínania. Výskum sémantických zmien výrazu od obdobia Makabejcov po rané druhé storočie po Kr. [v angličtine]
  • MALIŠ, Michal: Prečo sa Ježiš obrátil? Viacvýznamovosť Ježišovho fyzického obrátenia sa v synoptických evanjeliách [v slovenčine]
  • PANCZOVÁ, Helena: Stal sa z Petra v Lk 5,10 naozaj „lovec ľudí“? O sémantike slovesa ζωγρέω [v slovenčine]

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a kompletné znenie celého čísla nájdete tu. Objednávky na časopis v tlačenej podobe zasielajte na kniznica(at)frcth.uniba.sk.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

e-StBiSl 16 (1/2024)

Publikované v Časopis / Journal, e-StBiSl | Vložiť komentár

Pripravované číslo StBiSl 16/1 (2024) čoskoro

Prvé číslo 16. ročníka StBiSl prinesie už čoskoro okrem iného opäť niekoľko vedeckých štúdií. Budú sa týkať inšpirácie (1-2Kr), exegézy Starého zákona (Joz), problematiky judaizmu v makabejskom období, ako aj z Nového zákona (synoptici a Lk).

Publikované v Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy | Vložiť komentár

Aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma – Rím 2025

Redakcia StBiSl informuje, že v dňoch 20. až 24. januára 2025 sa bude konať aktualizačný seminár pre biblistov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Témou nastávajúceho ročníka je Starý zákon z hstorickej perspektívy“ / Prospettive storiche sull’Antico Testamento. Zápis je možný do 10. októbra 2024. Predbežný program a ďalšie informácie sú zverejnené tu.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár